Ebben a részben  elméleti ismertetőt, videót és gyakorlatleírásokat találsz ahhoz, hogyan lehet kezelni a megfelelő távolság/közelség kérdését az ifjúsági segítők munkája során.

Négy forrást ajánlunk:

 1. Elméleti szövegeink bemutatják azt a fogalmi és módszertani hátteret, amely alapján a gyakorlatainkat kifejlesztettük. Egy rövid bevezetést találsz arról, mit értünk „megfelelő távolság” alatt, és ez hogyan kapcsolódik a kulturális különbségekhez és milyen kihívásokkal jár. Rövid bemutatjuk két módszertani alappillérünket is: a „Vágyak szivárványát” és a „folyamatorientált pszichológiát”.
 2. A tréning terv a gyakorlatok egy lehetséges sorrendjét mutatja be, amelyet mi is kipróbáltunk.
 3. Videóink szemléltetik a workshop felépítését, és három gyakorlatot is: „Bennünk élő karakterek”, „Ami igazán zavar engem”, „Biztonságos távolság”,.
 4. Anyagainkat felhasználhatod a saját kapcsolati készségfejlesztő workshopod elkészítéséhez. A Gyakorlatleírások megadják a szükséges információt az általunk kifejlesztett feladatok elvégzéséhez vagy felhasználásához.

A kapcsolatok a különféle interakciók folyamán jönnek létre, és minden kapcsolatunkban megtaláljuk ugyanazt a dinamikát, a másik felé közeledés és távolodás dinamikáját. E folyamat révén egyezünk meg a köztünk lévő megfelelő távolságról vagy közelségről. Az ilyen egyeztetések végeredményei vagy fázisai akár vizuálisan is megnyilvánulhatnak. Aron és munkatársai az alábbi képekkel mutatják be az intimitás különböző fokait, amelyet a másiknak (other) az énbe (self) való befogadásaként definiálnak. További információkért: kattints ide

Vágyak szivárványa

A vágyak szivárványa (angolul Rainbow of Desires) az elnyomottak színházának/fórum színháznak egyik ága. A vágyak szivárványa az elnyomottak színházának eszközeinek (képszínház, játékok, fórumszínház stb.) egy speciális konfigurációja, amelyet Boal arra használ, hogy segítsen egyéneknek és csoportoknak felfedni, feltárni, elemezni és alternatívákat találni az internalizált elnyomásokra, más néven képzeletbeli rendőrökre. Boal szerint az internalizált elnyomások tudattalanok, mégis látható megnyilvánulásai vannak egyéni és társadalmi nyugtalanságok formájában, például depresszió, magány, kilátástalanság, kommunikációra való képtelenség, társadalmi széttagoltság, a szisztémás elnyomások leküzdésének egyéb akadályai közé tartoznak, amelyek személyes szféránkban is megjelennek valamilyen módon. További információért: kattints ide

Folyamatmunka

A folyamatmunka vagy a folyamatorientált pszichológia (angolul Process Work vagy Process Orineted Pscyhology) egy olyan módszer, amelynek modellje integrálja és felhasználja a különféle tudományterületek eredményeit az egyén és a kollektív csoportok átalakulásának és növekedésének érdekében. A folyamatmunka főként a tudatállapot fejlesztésére összpontosít, segítve az egyéneket és csoportokat abban, hogy rájöjjenek, hogyan érzékelik és élik meg tapasztalataikat, megtanulják megváltoztatni szemléletüket, és megtalálják azokat az információkat, amelyeket nem vesznek észre vagy marginalizálnak, és ez által korlátozzák saját válaszkészségüket. További információért: kattints ide

Itt megtalálhatod egy 20 órás workshop vázlatát, amely az ifjúsági segítők éntudatosságát és azon készségeit fejleszti, hogy megfelelő távolságot tudjanak kialakítani a fiatalokkal.

20’ / 40’ Welcome

Arrival of participants, presentation of the workshop and of the facilitators. Ice-breaker of choice.

10’ / 20’ Ritual

Set-up a ritual together with participants to begin each session. This allows participants to connect to the learning space and to each other. Examples of rituals can be a 5 minute sharing circle expressing how we are, or it can be a set of movements without words. You can propose a ritual, or build one together. You can be as creative as you wish, as long as the group is comfortable and engaged.

30’ / 45’ Warm-up

Ice-breakers, warm-up exercises and/or teambuilding activities of choice. This might be an adequate moment to talk about group expectations (both participants’ and facilitators’) in relation to the workshop.

40’ / 90’ Switched presentations

This presentation and teambuilding activity will help participants get to know each other, while reflecting on identity, diversity and representation.

60’ / 60’ Self-perception

Reflecting on the perception we have of ourselves is key to understand the way we relate to others. This exercise helps us explore known aspects of ourselves and discover new ones.

60’ / 60’ Micro-contexts

How aware are we of ourselves (our bodies, our identities, the way we communicate, etc.) and the impact we have on others? This exercise helps us explore how our bodies respond to different contexts.

 

5’ / 5’ Ritual

Repeat the ritual established at the beginning of the day, or create a new one specific to closing the sessions.

 

30’ / 30’ Ritual and warm-up

Ritual created during the first day and warm-up, ice-breaker or team-builder of choice.

45’ / 60’ The imaginary journey

In pairs, participants will lead each other (only with sounds and movement) through a personal journey: a day working with youngsters. This activity helps us reflect collectively to gain awareness about ourselves in relation to our professional contexts

45’ / 60’ The high dream and the low dream

The high dream and the low dream focus on that which we desire and that which is difficult in our work with youngsters. We explore these polarities to bring attention to different elements that can be of use in our professional life.

 

90’ / 90’ Create an activity (Part I)

As Youth workers, it is important to know how to design activities that are relevant and useful for our groups. This activity focuses on developing this competence. The task? To create a fun and inspiring ice-breaker that helps us set the mood to work with our groups in a comfortable and safe environment.

 

40’ (only for offline) Activity try-out

Choose two of the ice-breakers created by participants in “Design an activity (Part I)”. Reflect together on what worked and what needs revision, as well as what to take into account when creating activities for youngsters to assure a good proximity.

10’ / 35’ Checkpoint

In a circle, take a few minutes to check how participants are doing, what their feelings are and address questions or concerns that might have arisen during the initial sessions.

5’ / 5’ Ritual

Repeat the closing ritual of the previous day.

30’ / 30’ Ritual and warm-up

Ritual created during the first day and warm-up, ice-breaker or team-builder of choice.

40’ / 40’ Activity try-out

Choose two of the ice-breakers created by participants in “Design an activity (Part I)” from the previous day and try them out. Reflect together on what worked and what needs revision, as well as what to take into account when creating activities for youngsters to assure a good proximity.

50’ / 60’ Safe distance

This movement-based exercise will allow participants to feel the tensions generated by closeness and distance when relating to others. Participants will experience and reflect on what “safe distance” means to them.

30’ / 45’ Make it big

With this activity, participants will experience using their bodies and their voices theatrically to explain something that is important to them. This exercise will help Youth workers gain awareness of how they relate with others.

25’ / 50’ Present, desire, future

Using image theatre, participants will reflect on how they feel at the present moment, what they desire, and how they foresee the future in their professional contexts, and how these visions impact the way they relate to others in their work.

45’ / 90’ Inhabiting roles (Part I)

Youth workers must take on different roles while working with youngsters (educator, mentor, friend…) and each role has its own “good proximity”. With this exercise we explore the complexity of how these roles and proximities interact to be able to identify and negotiate safe distances.

5’ / 5’ Ritual

Repeat the closing ritual of the previous day.

30’ / 30’ Ritual and warm-up

Ritual created during the first day and warm-up, ice-breaker or team-builder of choice.

90’ / 90’ The form

Participants will reflect individually on the easiest and most difficult parts of the workshop so far in order to engage in a group discussion about the difficulties and alternatives to establishing good proximity in Youth work.

60’ / 60’ The norms

Participants will create and discuss a set of norms that could help them establish a good proximity with their  groups of youngsters. We will explore the implications of having (or not having) pre-established norms to assure safe distances in our professional context.

40’ / 45’ What bothers me

Being able to recognize and address what bothers us in our relationship with others is an important social skill. In this activity we explore conscious and unconscious feelings of discomfort and redirect this energy to better connect with others.

90’ (only offline) Create an activity (Part II)

Continuation of the “Design an activity” exercise. The task? To create an activity that helps us negotiate safe distances with our youngsters.

5’ / 5’ Ritual

Repeat the closing ritual of the previous day.

5’ / 5’ Ritual

Repeat the closing ritual of the previous day.

30’ / 60’ Ritual and warm-up

Ritual created during the first day and warmup, ice-breaker or team-builder of choice.

90’ (only online) Create an activity (Part II)

Continuation of the “Design an activity” exercise. The task? To create an activity that helps us negotiate safe distances with our youngsters.

70’ / 195’ Inhabiting roles (Part II in both online and offline and Part III only in the offline version)

Continuation of the “Inhabiting roles” exercise.

30’ / 60’ Closing together

Participants share their thoughts, feelings and lessons learnt in a circle of trust.

5’ / 5’ Ritual

Repeat the closing ritual of the previous day.

Here you find a selection of activities serving four different pedagogical objectives: creating first contact and warming-up, developing verbal and non-verbal communication skills, reflecting on our relationships, understanding and working through conflicts

 1. 3-method-1
 2. 3-method-1x
 1. 3-method-2
 2. 3-method-2x
 1. 3-method-3
 2. 3-method-3x
 1. 3-method-4
 2. 3-method-4x
 1. 3-method-5
 2. 3-method-5x
 1. 3-method-6
 2. 3-method-6x
 1. 3-method-7
 2. 3-method-7x
 1. 3-method-8
 2. 3-method-8x
 1. 3-method-9
 2. 3-method-9x
 1. 3-method-10
 2. 3-method-10x
 1. 3-method-11
 2. 3-method-11x
 1. 3-method-12
 2. 3-method-12x
 1. 3-method-13
 2. 3-method-13x

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”