Ebben a részben  elméleti ismertetőt, videót és gyakorlatleírásokat találsz ahhoz, hogyan lehet kezelni a megfelelő távolság/közelség kérdését az ifjúsági segítők munkája során.

Négy forrást ajánlunk:

 1. Elméleti szövegeink bemutatják azt a fogalmi és módszertani hátteret, amely alapján a gyakorlatainkat kifejlesztettük. Egy rövid bevezetést találsz arról, mit értünk „megfelelő távolság” alatt, és ez hogyan kapcsolódik a kulturális különbségekhez és milyen kihívásokkal jár. Rövid bemutatjuk két módszertani alappillérünket is: a „Vágyak szivárványát” és a „folyamatorientált pszichológiát”.
 2. A tréning terv a gyakorlatok egy lehetséges sorrendjét mutatja be, amelyet mi is kipróbáltunk.
 3. Videóink szemléltetik a workshop felépítését, és három gyakorlatot is: „Bennünk élő karakterek”, „Ami igazán zavar engem”, „Biztonságos távolság”,.
 4. Anyagainkat felhasználhatod a saját kapcsolati készségfejlesztő workshopod elkészítéséhez. A Gyakorlatleírások megadják a szükséges információt az általunk kifejlesztett feladatok elvégzéséhez vagy felhasználásához.

A kapcsolatok a különféle interakciók folyamán jönnek létre, és minden kapcsolatunkban megtaláljuk ugyanazt a dinamikát, a másik felé közeledés és távolodás dinamikáját. E folyamat révén egyezünk meg a köztünk lévő megfelelő távolságról vagy közelségről. Az ilyen egyeztetések végeredményei vagy fázisai akár vizuálisan is megnyilvánulhatnak. Aron és munkatársai az alábbi képekkel mutatják be az intimitás különböző fokait, amelyet a másiknak (other) az énbe (self) való befogadásaként definiálnak.
További információkért: KATTINTS IDE

Vágyak szivárványa

A vágyak szivárványa (angolul Rainbow of Desires) az elnyomottak színházának/fórum színháznak egyik ága. A vágyak szivárványa az elnyomottak színházának eszközeinek (képszínház, játékok, fórumszínház stb.) egy speciális konfigurációja, amelyet Boal arra használ, hogy segítsen egyéneknek és csoportoknak felfedni, feltárni, elemezni és alternatívákat találni az internalizált elnyomásokra, más néven képzeletbeli rendőrökre. Boal szerint az internalizált elnyomások tudattalanok, mégis látható megnyilvánulásai vannak egyéni és társadalmi nyugtalanságok formájában, például depresszió, magány, kilátástalanság, kommunikációra való képtelenség, társadalmi széttagoltság, a szisztémás elnyomások leküzdésének egyéb akadályai közé tartoznak, amelyek személyes szféránkban is megjelennek valamilyen módon.
További információkért: KATTINTS IDE

Folyamatmunka

A folyamatmunka vagy a folyamatorientált pszichológia (angolul Process Work vagy Process Orineted Pscyhology) egy olyan módszer, amelynek modellje integrálja és felhasználja a különféle tudományterületek eredményeit az egyén és a kollektív csoportok átalakulásának és növekedésének érdekében. A folyamatmunka főként a tudatállapot fejlesztésére összpontosít, segítve az egyéneket és csoportokat abban, hogy rájöjjenek, hogyan érzékelik és élik meg tapasztalataikat, megtanulják megváltoztatni szemléletüket, és megtalálják azokat az információkat, amelyeket nem vesznek észre vagy marginalizálnak, és ez által korlátozzák saját válaszkészségüket.
További információkért: KATTINTS IDE

Itt megtalálhatod egy 20 órás workshop vázlatát, amely az ifjúsági segítők éntudatosságát és azon készségeit fejleszti, hogy megfelelő távolságot tudjanak kialakítani a fiatalokkal.

20’ / 40’ Üdvözlés

A résztvevők érkezése, a tréner bemutatkozása, a workshop céljának rövid összefoglalása. Tetszés szerinti „jégtörő” gyakorlat.

10’ / 20’ Rituálé

Egy rituálé, ceremónia kialakítása a résztvevőkkel együtt, amivel ezután minden alkalmat megnyitunk. Ez segíti a részvevőknek, hogy kapcsolatba kerüljenek egymással és a helyszínnel.
Például: körben állunk, ahol röviden megosztjuk egymással, hogy vagyunk; vagy lehet egy szavak nélküli mozdulatsor. A rituálét javasolhatjuk mi, vagy kitalálhatunk egyet a csoporttal közösen.
Bármilyen kreatív ötlettel előállhatunk, a lényeg, hogy résztvevők kényelmesen érezzék magukat, és könnyen be tudjanak kapcsolódni.

30’ / 45’ Bemelegítés

Tetszés szerinti „jégtörő”, bemelegítő és/vagy csapatépítő gyakorlatok. Ez jó alkalom ahhoz, hogy beszélgessünk a csoport – mind a részvevők, mind a tréner – workshoppal kapcsolatos elvárásairól.

40’ / 90’ Váltott bemutatkozás

Ez a bemutatkozó és csapatépítő gyakorlat segít a résztvevőknek megismerkedni egymással, miközben közösen gondolkozunk az identitásról és kulturális/társadalmi sokszínűségről.

60’ / 60’ Önészlelés

A gyakorlat rámutat arra, hogy az, ahogyan saját magunkat észleljük, kulcsfontosságú annak a megértésében, hogy viszonyulunk másokhoz.
Segít abban, hogy megvizsgáljuk a már ismert a jellemzőinket, és felfedezzünk eddig ismeretleneket.

60’ / 60’ Kontextusok

Mennyire vagyunk tudatában saját magunknak (a testünknek, az identitásunknak, a kommunikációnknak stb.), és annak, hogy hogyan hatunk másokra? Ez a gyakorlat segít felfedezni, hogyan reagál a testünk a különböző kontextusokra.

 

5’ / 5’ Rituálé

Ismételjük meg a nap elején kialakított rituálét, vagy hozzunk létre egy újat az alkalom lezárására.

 

30’ / 30’ Rituálé és bemelegítés

Az első nap kialakított rituálé, valamint tetszés szerinti bemelegítő, „jégtörő” vagy csapatépítő gyakorlat.

45’ / 60’ Képzeletbeli utazás

A résztvevők párokban végigkalauzolják egymást (csak hangokkal és mozdulatokkal) egy személyes utazáson: végigvezetik egymást egy munkanapon, amikor fiatalokkal dolgoznak. Ez gyakorlatban segít abban, hogy tudatosítsuk magunkat saját szakmai közegükben.

45’ / 60’ Felemelő álmok és lehangoló álmok

A felemelő és lehangoló álmok azokra a helyzetekre fókuszálnak, amelyekre vágyunk, illetve amelyek nehézséget jelentenek az ifjúsági munka során.
Feltérképezzük ezeket az ellentéteket, hogy felhívjuk a figyelmet olyan tényezőkre, amelyek hasznosak lehetnek a szakmai életünkben.

 

90’ / 90’ Találj ki egy gyakorlatot (I. rész)

Fontos, hogy az ifjúsági szakemberek tudják, hogyan kell kidolgozni olyan gyakorlatokat, amelyek fontosak és hasznosak lehetnek a csoportok számára, amelyekkel foglalkoznak. A feladat első részének célja kidolgozni egy szórakoztató és inspiráló „jégtörő” gyakorlatot, ami segít oldani a hangulatot, hogy kényelmes és biztonságos környezetben dolgozhassunk a csoportjainkkal.

 

40’ (csak személyes) A gyakorlatok kipróbálása

Válasszunk és próbáljunk ki kettőt a résztvevők által az előző pontban kidolgozott gyakorlatok közül.
Majd beszéljük át közösen, hogy mi működött jól, min kellene változtatni, illetve azt is, hogy amikor fiatalok számára tervezünk gyakorlatokat, mire kell figyelnünk a megfelelő távolság megteremtése érdekében.

10’ / 35’ Visszajelző kör

Álljunk körbe, és kérdezzük meg a résztvevőket, hogy érezték magukat az első két nap során, és reagáljuk a workshoppal kapcsolatban felmerülő kérdésekre és esetleges aggályokra.

5’ / 5’ Rituálé

Ismételjük meg az előző napi zárórituálénkat.

30’ / 30’ Rituálé és bemelegítés

Az első nap kialakított rituálé, valamint tetszés szerinti bemelegítő, „jégtörő” vagy  csapatépítő gyakorlat.

40’ / 40’ A gyakorlatok kipróbálása

Válasszunk és próbáljunk ki kettőt a résztvevők által az előző napi „Találj ki egy gyakorlatot (I. rész)” feladat során kidolgozott gyakorlatok közül.
Majd beszéljük át közösen, hogy mi működött jól, min kellene változtatni, illetve azt is, hogy amikor fiatalok számára tervezünk gyakorlatokat, mire kell figyelnünk a megfelelő távolság megteremtése érdekében.

50’ / 60’ Biztonságos távolság

Ez a mozgásalapú gyakorlat lehetővé teszi a részvevőknek, hogy érezzék azokat a feszültségeket, amelyeket a másokhoz való közelség illetve a tőlük való távolság hoz létre. Megtapasztalhatják és átgondolhatják, hogy mit jelent számukra a „biztonságos távolság”.

30’ / 45’ Túlozd el!

A gyakorlat során a résztvevők színpadiasan, eltúlozva használják a testüket és a hangjukat, hogy elmagyarázzanak valamit, ami fontos a számukra. Ez segít nekik tudatosítani, hogy hogyan kapcsolódnak másokhoz.

25’ / 50’ Jelen, vágy, jövő

A képszínház módszer segítségével a résztvevők bemutatják, hogy hogyan érzik magukat jelenleg, mire vágynak és hogyan látják a jövőjüket szakmai téren, illetve átbeszéljük, hogy ezek az elképzelések milyen hatással az emberi kapcsolataikra a munkájuk során.

45’ / 90’ Inhabiting roles (Part I)

Az ifjúsági szakembereknek különböző szerepeket kell magukra ölteniük a fiatalokkal való munka során (nevelő, mentor, barát…), és minden egyes szerephez tartozik egy „megfelelő távolság”. A gyakorlat során megvizsgáljuk, hogy ezekhez a szerepekhez milyen távolságok tartoznak, hogy képesek legyünk egy adott helyzetben biztonságos
távolság kialakítására.

5’ / 5’ Rituálé

Ismételjük meg az előző napi zárórituálét.

30’ / 30’ Rituálé és bemelegítés

Az első nap kialakított rituálé, valamint tetszés szerinti bemelegítő, „jégtörő” vagy csapatépítő gyakorlat.

90’ / 90’ A forma

A résztvevők átgondolják magukban, hogy mik voltak a workshop eddigi legkönnyebb és
legnehezebb részei, majd csoportosan megvitatjuk, hogy milyen nehézségek és megoldási lehetőségek adódnak a megfelelő távolság kialakítására az ifjúsági munka során.

60’ / 60’ Normák

A résztvevők közösen készítenek egy listát azokról a normákról, szabályokról, amelyek abban segítenek, hogy kialakítsák a megfelelő távolságot az ifjúsági csoportjaikban. Megvizsgáljuk, hogy milyen hatással vannak az előre meghatározott normák (vagy azok hiánya) a biztonságos közeg kialakítására az ifjúsági munkában.

40’ / 45’ Ami igazán zavar engem

Képesnek lenni arra, hogy felismerjük és kezeljük a bennünket zavaró dolgokat egy kapcsolatban – ez egy fontos társas készség. A most következő gyakorlatban tudatos és tudattalan negatív kényelmetlenség érzéseinket térképezzük fel, és átirányítjuk ezt az így felszabaduló energiát arra, hogy jobban kapcsolódjunk másokhoz.

90’ (csak személyes) Találj ki egy gyakorlatot (II. rész)

A „Találj ki egy gyakorlatot” feladat folytatása. A második rész célja olyan gyakorlat kidolgozása, amely segít a megfelelő távolság témáját megvitatni a fiatalokkal.

5’ / 5’ Rituálé

Ismételjük meg az előző napi zárórituálét.

30’ / 60’ Rituálé és bemelegítés

Az első nap kialakított rituálé, valamint tetszés szerinti bemelegítő, „jégtörő” vagy csapatépítő gyakorlat.

90’ (csak online) Találj ki egy gyakorlatot (II. rész)

A „Találj ki egy gyakorlatot” folytatása. A második rész célja olyan gyakorlat kidolgozása,
amely segít a megfelelő távolság témáját megvitatni a fiatalokkal.

70’ / 195’ Bennünk élő karakterek (II. rész online és személyes; és III. rész csak személyes)

Az „Bennünk élő karakterek” gyakorlat folytatása.

 

30’ / 60’ Közös lezárás

Bizalmi kört alkotunk, ahol a résztvevők megosztják egymással a gondolataikat és az érzéseiket, és azt, hogy mit tanultak.

 

5’ Rituálé

Ismételjük meg az előző napi zárórituálét.

Itt négy különböző pedagógiai célt szolgáló tevékenységekből találsz válogatást: az első kapcsolatteremtés és bemelegítés, a verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése, a kapcsolatainkról való gondolkodás, a konfliktusok megértése és feldolgozása.

 1. 3-method-1-1
 2. 3-method-1X-1
 1. 3-method-2-1
 2. 3-method-2X-1
 1. 3-method-3-1
 2. 3-method-3X-1
 1. 3-method-4-1
 2. 3-method-4X-1
 1. 3-method-5-1
 2. 3-method-5X-1
 1. 3-method-6-1
 2. 3-method-6X-1
 1. 3-method-7-1
 2. 3-method-7X-1
 1. 3-method-8-1
 2. 3-method-8X-1
 1. 3-method-9-1
 2. 3-method-9X-1
 1. 3-method-10-1
 2. 3-method-10X-1
 1. 3-method-11-1
 2. 3-method-11X-1
 1. 3-method-12-1
 2. 3-method-12X-1
 1. 3-method-13-1
 2. 3-method-13X-1

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”