In dit deel vind je theoretische achtergrondinfo, video’s en method sheets over het benaderen van issues met betrekking tot de juiste afstand / nabijheid in de praktijk van jongerenwerkers.

 

We bieden vier verschillende bronnen:

 1. De theoretische teksten geven de conceptuele en methodologische achtergrond weer waarop we onze praktische pedagogische tools hebben gebaseerd. Hier vind je een korte inleiding tot onze conceptualisering van “de juiste afstand/nabijheid”, hoe deze samenhangt met culturele verschillen en wat de uitdagingen zijn die hierbij komen kijken. We bieden ook een korte inleiding tot onze twee methodologische pijlers: “Rainbow of Desire” en “proceswerk”.
 2. De “workshop outline” schetst een mogelijk programma met activiteiten die we tevens zelf hebben uitgeprobeerd.
 3. Je kunt onze video’s bekijken. Die verduidelijken de hele workshop (“het leertraject“) en drie activiteiten in het bijzonder: “Veilige afstand”, “Wat me dwarszit” en “Rollen aannemen”
 4. Je kunt ons materiaal ook gebruiken om je eigen workshops op te zetten voor het ontwikkelen van relationele vaardigheden. De method sheets geven de nodige informatie om de door ons ontwikkelde activiteiten uit te voeren of aan te passen.

Relaties ontstaan door een proces van verschillende interacties en in al onze relaties vinden we dezelfde dynamiek van bewegen naar de ander toe en van de ander af. Door dit proces onderhandelen we over de juiste afstand of nabijheid tussen ons. De eindresultaten of fasen van zo’n onderhandeling kun je zelfs visueel uitbeelden. Aron et al. maakten onderstaande afbeeldingen om verschillende gradaties van intimiteit te illustreren, beschreven als inclusion of other in the self.
Om meer te lezen: KLIK HIER

Rainbow of Desire

Rainbow of Desire (Regenboog van Verlangen, afgekort naar RoD) is een van de takken van Theatre of the Oppressed (TO), ontwikkeld door de Braziliaanse toneelschrijver Augusto Boal. Via RoD gebruikt Boal een specifieke samenstelling van TO tools (beeldtheater, spel, forumtheater, enz.) om individuen en groepen te helpen bij het onthullen, verkennen, analyseren en vinden van alternatieven voor geïnternaliseerde onderdrukkingen, ook wel cops in the head genoemd. Boal stelt dat geïnternaliseerde onderdrukkingen (oppressions) er onbewust zijn, maar toch een zichtbare verschijningsvorm hebben in de vorm van individuele en sociale onrust, zoals depressie, eenzaamheid, hopeloosheid, onvermogen om te communiceren, sociale fragmentatie, naast andere obstakels voor het overwinnen van systemische onderdrukkingen die zich op een of andere manier in onze persoonlijke sferen manifesteren.
Om meer te lezen: KLIK HIER

Proceswerk

Proceswerk of Procesgeoriënteerde Psychologie (POP) is een methode die een model biedt dat bijdragen uit verschillende disciplines integreert en gebruikt om de transformatie en groei van individuele en collectieve groepen te vergemakkelijken. Proceswerk richt zich vooral op het ontwikkelen van een staat van bewustzijn door individuen en groepen te helpen zich te realiseren hoe zij hun ervaringen waarnemen en beleven, te leren hun aanpak te veranderen en informatie te vinden die niet wordt opgemerkt of gemarginaliseerd en daardoor het vermogen van een persoon om te reageren beperkt.
Om meer te lezen: KLIK HIER

Hier vind je een leertraject van 20 uur dat geschikt is om het zelfbewustzijn en de vaardigheden te ontwikkelen die jongerenwerkers nodig hebben om te onderhandelen over een goede afstand en nabijheid met jongeren.

20' / 40' Welkom

Aankomst van de deelnemers, presentatie van de workshop en de begeleiders. IJsbreker naar keuze.

10' / 20' Ritueel

Stel samen met de deelnemers een ritueel op om elke sessie te beginnen. Zo kunnen de deelnemers zich verbinden met de leerruimte en met elkaar. Voorbeelden van rituelen kunnen een 5 minuten durende kring zijn om te delen hoe we ons voelen, of een reeks bewegingen zonder woorden. Je kunt een ritueel voorstellen, of er samen een opstellen. Je kunt zo creatief zijn als je wil, zolang de groep maar op z’n gemak en betrokken is.

30' / 45' Opwarmer

IJsbrekers, warming-upoefeningen en/of teambuildingactiviteiten naar keuze. Dit kan een geschikt moment zijn om te praten over de verwachtingen van de workshop (zowel van de deelnemers als van de begeleiders).

40' / 90' Omgekeerd voorstellen

Deze voorstel- en teambuildingactiviteit helpt deelnemers om elkaar te leren kennen en tegelijkertijd te na te denken over identiteit, diversiteit en representatie.

60' / 60' Zelfperceptie

Nadenken over hoe we onszelf zien is cruciaal om te begrijpen hoe we ons tot anderen verhouden. Deze oefening helpt ons om bekende aspecten van onszelf te verkennen en nieuwe te ontdekken.

60' / 60' Micro-contexten

Hoe bewust zijn we ons van onszelf (ons lichaam, onze identiteit, de manier waarop we communiceren, etc.) en de impact die we hebben op anderen? Deze oefening helpt ons te onderzoeken hoe ons lichaam reageert op verschillende contexten.

 

5' / 5' Ritueel

Herhaal het ritueel dat aan het begin van de dag is bedacht, of creëer een nieuw ritueel dat bij het afsluiten van de sessies hoort.

 

30' / 30' Ritueel en opwarmer

Ritueel dat de eerste dag bedacht is en warming-up, ijsbreker of teambuildingoefening naar keuze.

45' / 60' De denkbeeldige reis

Deelnemers leiden elkaar in tweetallen (alleen met geluid en beweging) door een persoonlijke reis: een dag werken met jongeren. Deze activiteit helpt ons om collectief te reflecteren op en bewuster te worden van onszelf in relatie tot onze professionele context.

45' / 60' De hoge droom en de lage droom

De hoge droom en de lage droom richten zich op hetgeen waarnaar we verlangen en hetgeen wat moeilijk is in ons werk met jongeren. We onderzoeken deze uitersten om de aandacht te vestigen op verschillende elementen die handig kunnen zijn in ons professionele leven.

 

90' / 90' Bedenk een activiteit (deel I)

Als jongerenwerker is het belangrijk om te weten hoe je activiteiten kunt ontwikkelen die relevant en nuttig zijn voor de doelgroep. Deze activiteit richt zich op de ontwikkeling van deze competentie. De taak? Een leuke en inspirerende ijsbreker bedenken die helpt om de juiste de sfeer te creëren om in een comfortabele en veilige omgeving met onze doelgroep te werken.

 

40' (alleen voor offline) Activiteit uitproberen

Kies twee ijsbrekers uit die tijdens ‘Bedenk een activiteit (Deel I)’ zijn bedacht door de deelnemers. Denk samen na over wat er goed werkte en wat aangepast moet worden, en waar je rekening mee moet houden bij het creëren van activiteiten voor jongeren om de juiste nabijheid te waarborgen.

10' / 35' Checkpoint

Neem in een kring een paar minuten de tijd om te kijken hoe het met de deelnemers gaat, wat hun gevoelens zijn en ga in op vragen of zorgen die tijdens de eerste sessies naar boven zijn gekomen.

5' / 5' Ritueel

Herhaal het slotritueel van de vorige dag.

30' / 30' Ritueel en opwarmer

Ritueel dat de eerste dag is bedacht en warming-up, ijsbreker of teambuilder naar keuze.

40' / 40' Activiteit uitproberen

Kies twee ijsbrekers die de vorige dag bij de activiteit ‘Bedenk een activiteit (Deel I)’ zijn bedacht en probeer ze uit. Denk samen na over er goed wat werkte en wat aangepast moet worden, en waar je rekening mee moet houden bij het creëren van activiteiten voor jongeren om de juiste nabijheid te waarborgen.

50' / 60' Veilige afstand

Deze bewegingsgerichte oefening geeft de deelnemers de kans om spanningen te voelen die ontstaan door nabijheid en afstand als ze met anderen te maken hebben. De deelnemers gaan nadenken over en ervaren wat “veilige afstand” voor hen betekent.

30' / 45' Maak het groot

Met deze activiteit gaan de deelnemers ervaren hoe ze hun lichaam en hun stem op theatrale wijze kunnen gebruiken om iets uit te leggen wat voor hen belangrijk is. Deze oefening zal de jongerenwerkers helpen om bewuster te worden van hoe ze zich tot anderen verhouden.

25' / 50' Heden, verlangen, toekomst

Met behulp van beeldtheater zullen de deelnemers reflecteren op hoe ze zich op dit moment voelen, waarnaar ze verlangen en hoe ze de toekomst voor zich zien in hun professionele context, en hoe deze visies invloed hebben op de manier waarop ze zich verhouden tot anderen in hun werk.

45' / 90' Rollen aannemen (Deel I)

Jongerenwerkers moeten verschillende rollen aannemen tijdens het werken met jongeren (opvoeder, mentor, vriend, etc.) en elke rol heeft zijn eigen ‘juiste nabijheid’. Met deze oefening onderzoeken we de complexiteit van de interactie tussen deze rollen en afstanden om zo een veilige afstand te kunnen bepalen en erover te onderhandelen.

5' / 5' Ritueel

Herhaal het slotritueel van de vorige dag.

30' / 30' Ritueel en opwarmer

Ritueel dat de eerste dag is bedacht en warming-up, ijsbreker of teambuilder naar keuze.

90' / 90' Het formulier

Deelnemers gaan individueel nadenken over de makkelijkste en moeilijkste onderdelen van de workshop tot nu toe om een groepsdiscussie te voeren over de moeilijkheden en over alternatieven voor het tot stand brengen van een goede nabijheid in het jongerenwerk.

60' / 60' De normen

Deelnemers gaan een aantal normen bedenken en bespreken die hen kunnen helpen om een goede verstandhouding met hun jongerengroepen op te bouwen. We gaan de implicaties onderzoeken van het al dan niet hebben van vooraf vastgestelde normen om veilige afstand in onze professionele context te garanderen.

40' / 45' Wat me dwarszit

In staat zijn om te herkennen en aan te kaarten wat ons dwars zit in onze relatie met anderen is een belangrijke sociale vaardigheid. In deze activiteit verkennen we bewuste en onbewuste gevoelens van ongemak en buigen we deze energie om, om betere connectie te vinden met anderen.

90' (alleen offline) Bedenk een activiteit (deel II)

Voortzetting van de oefening ‘Bedenk een activiteit’. De taak? Een activiteit bedenken die ons helpt om over veilige afstand te onderhandelen met onze jongeren.

5' / 5' Ritueel

Herhaal het slotritueel van de vorige dag.

5’ / 5’ Ritueel

Herhaal het slotritueel van de vorige dag.

30' / 60' Ritueel en opwarmer

Ritueel dat de eerste dag is bedacht en warming-up, ijsbreker of teambuilder naar keuze.

90' (alleen online) Bedenk een activiteit (deel II)

Voortzetting van de oefening ‘Bedenk een activiteit’. De taak? Een activiteit bedenken die ons helpt om over veilige afstand te onderhandelen met onze jongeren.

70' / 195' Rollen aannemen (deel II in zowel online als offline versie en deel III alleen in de offline versie)

Voortzetting van de oefening “Rollen aannemen”.

30' / 60' Samen afsluiten

Deelnemers delen hun gedachten, gevoelens en lessen die ze hebben geleerd in een kring van vertrouwen.

5' / 5' Ritueel

Herhaal het slotritueel van de vorige dag.

Hier vindt u een selectie van activiteiten met vier verschillende pedagogische doelstellingen: een eerste contact leggen en opwarmen, verbale en non-verbale communicatievaardigheden ontwikkelen, nadenken over onze relaties, conflicten begrijpen en verwerken

 1. 3-method-1-1
 2. 3-method-1-2
 1. 3-method-2-1-copy
 2. 3-method-2-2-copy
 1. 3-method-3-1-copy
 2. 3-method-3-2-copy
 1. 3-method-4-1-copy
 2. 3-method-4-2-copy
 1. 3-method-5-1-copy
 2. 3-method-5-2-copy
 1. 3-method-6-1-copy
 2. 3-method-6-2-copy
 1. 3-method-7-1-copy
 2. 3-method-7-2-copy
 1. 3-method-8-1-copy
 2. 3-method-8-2-copy
 1. 3-method-9-1-copy
 2. 3-method-9-2-copy
 1. 3-method-10-1-copy
 2. 3-method-10-2-copy
 1. 3-method-11-1-copy
 2. 3-method-11-2-copy
 1. 3-method-12-1-copy
 2. 3-method-12-2-copy
 1. 3-method-13-1-copy
 2. 3-method-13-2-copy

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie. ” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096