Kritikus esetek gyűjteménye

2019 januárja és áprilisa között Amszterdamban, Barcelonában, Budapesten és Párizsban kérdeztünk meg ifjúsági segítőket és fiatalokat, hogy átéltek-e már kritikus eseteket a kapcsolatok és az intimitás területéhez kapcsolódóan. 40 esetet elemeztünk, amelyeket 6 fő téma szerint csoportosítottunk az alapján hogy mely alábbi „érzékeny zónákhoz” kapcsolódnak: nyilvános és privát közötti különbség, hatalomhoz való viszony, egymáshoz való viszony, csoporthoz való viszony, társadalmi nem és szakmai identitás.

Azt várjuk, hogy a férfiak és a nők hasonló módon öltözködjenek, beszéljenek, dolgozzanak, szeressenek vagy egyértelmű különbségeket szeretnénk látni? El tudnánk képzelni több nemet, mint kettőt? Itt azt próbáljuk feltárni, hogy a társadalmi nemek milyen mértékben befolyásolják  kapcsolatainkat.

 1. The-homophobic-01
 2. The-homophobic-02-1
 1. hot-dress-copy-1
 2. hot-dress-copy-2
 1. Whatsapp-jokes
 2. Whatsapp-jokes-copy-1
 1. girls-drink-copy-1
 2. girls-drink-copy-2
 1. Girls-just-want-to-have-fun-copy-1
 2. Girls-just-want-to-have-fun-copy-2
 1. miss-or-madame-FR-copy
 2. miss-or-madame-FR-copy-1

A privát és a nyilvános fogalmak a mindennapi létünk részét képezik. Ezek a fogalmak szabályozzák, hogyan bánjuk a testünkkel (a test mely részét lehet megmutatni a nyilvánosságnak, és melyiket kell elrejteni), hogyan használjuk a tereket (ki melyik részébe léphet be egy épületnek/háznak), hogy mit csinálunk (milyen cselekvés elfogadható mások előtt, és mit egyedül csinálni), és hogy mennyit fedünk fel önmagunkról (mit mondhatunk el mindenkinek, és mit kell titokban tartani).

 1. madame-find-me-a-wife-copy
 2. madame-find-me-a-wife-copy-1
 1. undressing-copy
 2. undressing-copy-1
 1. Knocking-every-door-copy
 2. Knocking-every-door-copy-1
 1. The-boyfriend-copy-1
 2. The-boyfriend-copy-2
 1. Meeting-with-a-confused-neighbour-copy
 2. Meeting-with-a-confused-neighbour-copy-1
 1. Handy-man-copy
 2. Handy-man-copy-1
 1. When-she-has-her-period…1
 2. When-she-has-her-period…2
 1. Flatmates-copy-1
 2. Flatmates-copy-2

Az ifjúsági segítő szakmának van egy velejáró kihívása: a munkájuk elvégzéséhez kapcsolatot kell kialakítaniuk a fiatalokkal, ám ez a kapcsolat könnyen túl szorossá válhat, és túlnőhet a szakmai kereteken. A kulturális különbségek tovább árnyalhatják a helyzetet. Az általunk gyűjtött esetek azt szemléltetik, hogy az ifjúsági segítők hogyan lépik át a hatáskörüket saját maguktól vagy a fiatalok cselekedeteire reagálva, s néhány esetben a fiatalok az ifjúsági segítők szakmai identitását elutasítják, vagy nem ismerik el.

 1. Hungry-FR-copy
 2. Hungry-FR-copy-1
 1. ramadan-copy-1
 2. ramadan-copy-2
 1. between-2-copy
 2. between-2-copy-1
 1. Predator-in-the-training1
 2. Predator-in-the-training2
 1. When-will-be-the-next-training-copy
 2. When-will-be-the-next-training-copy-1
 1. Too-close-to-demand-respect-copy
 2. Too-close-to-demand-respect-copy-1
 1. sound-system-copy-1
 2. sound-system-copy-2

Hogyan állapítható meg, hogy ki rendelkezik magasabb státusszal ? Hogyan kell viselkednünk a magasabb státuszú emberekkel szemben? Ki kell hangsúlyoznunk vagy el kell rejtenünk a státuszkülönbségeket? Ezekre a kérdésekre nincs egyetemes válasz. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogyan válhat kihívássá az ifjúsági munkában a tekintély megtartása, és hogy milyen stratégiákkal  szerezhetük státuszt.

 1. You-are-the-colonízer-copy-1
 2. You-are-the-colonízer-copy-2
 1. These-activities-are-shit-copy-1
 2. These-activities-are-shit-copy-2
 1. I-am-overa-long-time-ago-copy
 2. I-am-overa-long-time-ago-copy-1

Minden kapcsolat a kölcsönösség érzékeny fogalmán nyugszik vagyis azon, hogy elismerést akarunk saját magunknak szerezni, és elismerést adunk a másiknak is. A folyamat elmélyülésével kialakul egy intim tér, amely időnként szerelmi kapcsolattá alakul át. Az általunk gyűjtött esetek ennek a folyamatnak az interkulturális kihívásait szemléltetik. Továbbá azt is megvizsgáljuk, hogyan használták egyes esetekben a konfliktust és az erőszakot a kapcsolatok megváltoztatására.

 1. Naked-copy-1
 2. Naked-copy-2
 1. Hand-on-thighs-FR-copy
 2. Hand-on-thighs-FR-copy-1
 1. kissing-copy
 2. kissing-copy-1
 1. The-babysitter-copy-1
 2. The-babysitter-copy-2
 1. do-not-pay-copy-1
 2. do-not-pay-copy-2
 1. ear-whisperer
 2. ear-whisperer-copy-1
 1. Friends-and-family-copy-1
 2. Friends-and-family-copy-2
 1. making-fun-copy
 2. making-fun-copy-1
 1. The-mob-and-the-whore-copy-1
 2. The-mob-and-the-whore-copy-2
 1. Declaration-of-love-FR-copy
 2. Declaration-of-love-FR

Mindannyian számos kulturális csoport tagja vagyunk – egy adott nemzetiséghez, életkorhoz, szakmához, nemhez, szexuális irányultsághoz tartozunk… Kihívások merülhetnek fel, ha mások nem ismerik el, hogy az adott csoporthoz tartozunk vagy a különböző kulturális csoporttagságok közötti konfliktusok miatt. Az események rávilágítanak arra is, hogy a csoportos hovatartozás hogyan torzíthatja a többi emberről alkotott felfogásunkat és saját magatartásunkat.

 1. Eritrian-band-copy
 2. Eritrian-band-copy-1
 1. Religion-is-important-to-me-copy-1
 2. Religion-is-important-to-me-copy-2
 1. We-do-not-match-copy-1
 2. We-do-not-match-copy-2
 1. Radicalization
 2. Radicalization-copy-2
 1. The-aggressive-girl
 2. The-aggressive-girl-copy-1
 1. between-2-copy
 2. in-between-copy-2
 1. We-do-not-match-copy-1
 2. We-do-not-match-copy-2
 1. between-2-copy
 2. in-between-copy-2
 1. Eritrian-band-copy
 2. Eritrian-band-copy-1
 1. Religion-is-important-to-me-copy-1
 2. Religion-is-important-to-me-copy-2

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.” Project number: 2018-1-FR02-KA205-014096