Culturele diversiteit van intimiteit en relaties

Deze toolkit bestaat uit ´method sheets´ (uitleg) met oefeningen om te onderzoeken hoe culturele verschillen onze gedachten en gevoelens over intimiteit en relaties kunnen bepalen. Deze oefeningen zijn gebaseerd op Margalit Cohen Emerique´s interculturele benadering van het concept ´cultuurschok. Voordat we verder gaan is het handig om te bekijken wat een cultuurschok precies is.

 

Wat is een cultuurschok?

Vroeger was het concept cultuurschok op allerlei manieren en vanuit meerdere perspectieven te gebruiken. Laten we dus eerst eens zien wat we onder cultuurschok verstaan – wat is een cultuurschok en watniet.

  • Allereerst is een cultuurschok geen eigenschap van een migrant of iemand met een andere cultuur. Het is altijd relatief en ontstaat vanuit de verbinding tussen twee of meerdere personen die op verschillende manieren in de wereld staan.
  • Hoewel we het ´schok´ noemen, betekent het niet dat er altijd iets groots of dramatisch aan de handis. Het kan ook subtiel zijn. Eigenlijk werken we zelfs liever met situaties die niet zo dramatisch zijn. Extreem gewelddadige gebeurtenissen bijvoorbeeld, vallen buiten de definitie van cultuurschok en kunnen waarschijnlijk beter met andere methoden worden behandeld.

We werken dus met de definitie van Margalit Cohen-Emerquie. Een cultuurschok is volgens haar…

´… een interactie met een persoon of voorwerp uit een andere cultuur, zich afspelend in een bepaalde ruimte en tijd, die negatieve of positieve cognitieve en affectieve reacties uitlokt, een sensatie van verlies van referentiekaders, negatief vertegenwoordiging van onszelf en gevoel van gebrek van goedkeuring die uiteindelijk in ongemak en kwaadheid culmineert’ (Cohen-Emerique 2011)

Hoe kun je werken met het thema cultuurschok ?

Het ervaren van een cultuurschok kan stereotypen en vooroordelen versterken. Aan de andere kant kan het ook een krachtige leerervaring worden, vooral als we niet direct toegeven aan de dwang om de situatie snel af te handelen en te vergeten, maar gaan nadenken over wat er achter zou Een cultuurschok wordt een leerervaring als we even stilstaan om de situatie  te verkennen en proberen te begrijpen wat voor factoren achter onze sterke emoties zouden kunnen zitten.

De methodiek die we hier voorstellen is gebaseerd op het alom bekende idee´it takes two to tango´- er zijn twee bereidwillige partijen nodig om een resultaat te bereiken: de schok ontstaat omdat twee personen twee verschillende meningen en ervaringen van de wereld hebben. Als iemand een sterke subjectieve emotionele reactie krijgt,is dat een indicatiedat er iets belangrijks speelt. Het belicht normen, waarden en opvattingen die belangrijk zijn voor die persoon. Zie voorbeeld de analyse hier:

Al me al leren we bij een cultuurschok altijd zowel over anderen als over onze eigen cultuur.

Bovendien helpt het verkennen van de meest voorkomende thema’s van cultuurshocks – of critical incidents – ons om gevoelige zones bloot te leggen. Zones die van bijzonder belang zijn vanuit cultureel perspectief en die gemakkelijk een bron van spanning worden als er intercultureel contact plaatsvindt.

 

Drie verschillende manieren van leren dankzij en door middel van cultuurshocks:

  1. Lees onze collectie van analyses van cultuurschokken, ook wel critical incidents genoemd.
  2. Workshops creëren om jonge mensen de methodiek van de analyse te leren en vaardigheden bij te brengen waarmee ze alle twee de kanten van de incidenten verder kunnen verkennen. Video LaXixa / élan + method sheets
  3. Gebruik van de methodiek om samen de incidenten van jongeren te analyseren.
    Video LaXixa / élan + method sheets

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”