ELAN INTERCULTRUEL
74 avenue Denfert-Rochereau
75014 PARIS
+33(0)762489533

www.elaninterculturel.com
info@elaninterculturel.com

Laten we diversiteit ervaren! Elan Interculturel is een vereniging die in 2008 werd opgericht in het kader van de wet van 1901 met als motto : de diversiteit beleven. Een interculturele impuls nemen – “élan” in het Frans – is zich toestaan de verschillen te zien, zonder ze te fixeren. Het gaat erom ervan te kunnen genieten, zonder ze te forceren. Het gaat erom de tijd te nemen om zichzelf te trainen in het omgaan met onzekerheid, anders-zijn en verandering. Het betekent verantwoordelijkheid nemen door ongelijkheden die verband houden met verschillen in onze samenleving zichtbaar te maken en te bestrijden. Het centrum voor artistieke bemiddeling nodigt ons uit om de raakvlakken tussen kunst en diversiteit te onderzoeken: hoe kunst zowel illustreert wat mensen uit verschillende culturen verenigt als hoe ze van elkaar verschillen, maar ook hoe betrokkenheid bij artistieke creativiteit ons vermogen stimuleert om de vreemdeling in onszelf of buiten onszelf te ontmoeten.

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096