Welkom bij Intimacy across cultures, ons online onderwijsplatform over intimiteit, relaties, interculturaliteit en jongerenwerk.

Eerst wat uitleg over deze concepten om duidelijk te maken wat we ermee bedoelen.

Relatie: niet alleen ‘romantische’ relaties, maar ook vriendschappen en/of relaties die tussen jongerenwerkers en jongeren kunnen ontstaan in een educatieve context.

Intimiteit: geen zwart-wit idee, maar meer in hoeverre twee of meerdere mensen met elkaar te maken hebben. Intimiteit kan groeien wanneer mensen dingen delen, meer van zichzelf durven te laten zien en zich openstellen.

Interculturaliteit: bewustzijn van het bestaan van verschillende normen, waarden en uitingen en de wens om over deze grenzen heen te kijken en samen te werken. Ondertussen reflecteren we ook over onze eigen identiteit(en) en herdefiniëren we deze soms.

Jongerenwerk:we kijken niet zo zeer naar de exacte definitie van dit woord, maar zijn vooral geïnteresseerd in het ondersteunen van jonge (of minder jonge) trainers, animatoren, maatschappelijk werkers etc., die te maken hebben met jongeren met allerhande culturele referentiekaders.

We werken met vier modules:
Culture shocks of relationships (Cultuurschok in relaties) laat ons onderzoeken hoe culturele verschillen in opvattingen over vriendschap, intimiteit en relaties tot misverstanden en onbegrip kunnen leiden.
Skills for connecting (Vaardigheden voor betere verbinding) helpt ons bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden om handiger of makkelijker met anderen om te gaan.
Good proximity (De juiste afstand/nabijheid) gaat op zoek naar de juiste band en afstand tussen jongeren en jongerenwerkers. De flexibiliteit tussen persoonlijke en professionele identiteit wordt hier nader bekeken.
Skills for intimacy (Vaardigheden voor intimiteit) wil het concept ‘intimiteit’ verder verkennen, vooral vanuit een intercultureel perspectief op gender en seksualiteit.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”