Good proximity (de juiste afstand/nabijheid)

Doeling van de toolkit

In dzee toolkit gebruiken we de methodieken van Process Work en Rainbow of Desire. Het doel van de toolkit is enerzijds dat jeugdwerkers individuele reflecties over hun praktijk kunnen maken over de ´juiste afstand´. Anderzijdsleren ze verschillende individuele en groepsstrategieën om conflicten op verschillende manieren te benaderen.

 

Proces van het ontwikkelen van de toolkit

Op basis van een serie activiteiten gaan we samen met jongeren en jongerenwerkers via co-construction workshops meerdere oefeningen testen en ontwikkelen. Interesse om mee te doen? Zie het rooster voor workshops in Amsterdam, Barcelona, Boedapest en Parijs.

 

We zijn nog bezig met deze fase. Kom gerust later nog eens terug om de voortgang te checken.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”