Welkom beste bezoeker!
Je bevindt je nu op het online educatief platform van het IRIS-project (link) dat gewijd is aan het verkennen van intimiteit, relaties en interculturaliteit in het leven van jongeren en jongerenwerkers. Lijken deze woorden nog wat abstract? Eigenlijk ze hebben betrekking op heel gewone ervaringen:

  • Een jonge man is geschokt als hij in een ander land voor het eerst ziet dat vrouwen beginnen met flirten. Hij vraagt zich af of dit gedrag cultureel of persoonlijk is.
  • Een Senegalese student maakt zich zorgen omdat hij niet goed heeft meegedaan aan het Franse begroetingsritueel van zoenen op de wang.
  • Een mannelijke deelnemer biedt een cadeau aan een vrouwelijke jongerenwerker aan. Ze vraagt zich af of ze het wel of niet moet accepteren, en wat de betekenis van accepteren of weigeren zou zijn.

Dus als je geïnteresseerd bent in het verkennen van dit soort kwesties, is dit platform echt iets voor jou. En dit gedeelte geeft je een kompas zodat je gemakkelijk kunt navigeren. Hieronder beginnen we met een verklarende woordenlijst. Zo wordt duidelijk hoe we een aantal sleutelbegrippen definiëren. Vervolgens introduceren we kort de verschillende onderdelen van het platform.

Culturele diversiteit in intimiteit en relaties
Book of situations
Skills to connect (Vaardigheden voor betere verbinding)
Book of Good proximity (De juiste afstand/nabijheid)
Skills for intimacy (Vaardigheden voor intimiteit)
(klik en ga naar beneden…)

Korte woordenlijst over enkele belangrijke termen

Relatie: we zijn niet alleen geïnteresseerd in romantische en/of passievolle relaties, maar ook in vriendschappen en relaties die kunnen ontstaan tussen jongeren en jongerenwerkers in een educatieve context.

Intimiteit: geen zwart-wit idee, maar meer in hoeverre twee of meerdere mensen met elkaar te maken hebben. Intimiteit kan groeien wanneer mensen dingen delen, meer van zichzelf durven te laten zien en zich openstellen.

Interculturaliteit: bewustzijn van het bestaan van verschillende normen, waarden en opvattingen en de wens om over deze grenzen heen te kijken en samen te werken. Hierbij reflecteren we ondertussen ook op onze eigen identiteit(en) en onderhandelen we er soms over.

Jongerenwerk: we kijken niet zo zeer naar de exacte definitie van dit woord, maar zijn vooral geïnteresseerd in het ondersteunen van jonge (of minder jonge) trainers, animatoren, maatschappelijk werkers etc., die te maken hebben met jongeren met allerhande culturele referentiekaders.

Culturele diversiteit in intimiteit en relaties
Deze sectie nodigt uit om te onderzoeken op welke manier culturele verschillen in opvattingen over vriendschap, intimiteit en relatie tot misverstanden kunnen leiden. We behandelen met name het concept “cultuurshock” en we komen met manieren waarop dit concept gebruikt kan worden om op een positieve manier met culturele verschillen te werken.

Book of situations

Hier delen we verhalen die “cultuurshocks” in relaties illustreren. Elk woord dat je aanklikt opent een verhaal over een avontuur met betrekking tot het creëren van intimiteit en het omgaan met relaties in verschillende culturen.  Elk verhaal wordt geanalyseerd via de “critical incidents” methode, om goed te kunnen doorgronden waarom er zo’n lastige uitdaging was.

Skills to connect (Vaardigheden voor betere verbinding)

In deze sectie delen we activiteiten om je relationele / emotionele vaardigheden of die van jongeren waarmee je werkt te helpen ontwikkelen.

Book of good proximity (De juiste afstand/nabijheid) 

Dit onderdeel nodigt jongerenwerkers uit om na te denken over hun perceptie van de juiste nabijheid of afstand in hun relaties met jongeren binnen de context van hun professionele rol. We bieden activiteiten aan om jongerenwerkers bewust te maken van hun principes, verwachtingen en gebruiken, wanneer ze relaties met jongeren aangaan en opbouwen.

Skills for intimacy (Vaardigheden voor intimiteit)

In dit deel duiken we in het concept “intimiteit”, met speciale aandacht voor gender en seksualiteit vanuit een intercultureel perspectief. We bieden ideeën en activiteiten aan om een beter begrip te krijgen mb.t. vragen als: hoe beïnvloeden culturele opvattingen over “gender” de manier waarop we ons “vrouw” “man”, geen van beide of wellicht allebei voelen.

De eindresultaten van het project

U kunt een volledige kopie van het resultaat van het project krijgen door de volgende pdf’s te downloaden:

Vaardigheid om te verbinden
Goede Nabijheid
Vaardigheden voor intimiteit

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weeren de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informati” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096