INTOUCH

www.weareintouch.org
Hisszük, hogy a multikulturális házasságok csakúgy, mint egy falatozás a török kebabosnál vagy a más kultúrák megismerésének lehetőségét kínáló olcsó repülőjáratok mind hatékonyan segítik a rendszerszintű, ideológiai, kulturális és vallási különbségek áthidalását. Erőt meríthetünk abból, hogy megosztjuk egymással a személyes tapasztalatainkat, hozzáférést adunk a belső és a közös erőforrásainkhoz és kapcsolódunk mások belső világához.
Hisszük, hogy a mély, személyes kapcsolódások befogadóbb, toleránsabb, nyitottabb és békésebb multietnikumú, multikulturális társadalmak kialakulásához vezethetnek. A modern életre jellemző széttöredezettség és közvetettség helyett mi a közvetlen emberi tapasztalatra fókuszálunk: ugyanazzal a testtel és lélekkel adunk életet, fejlődünk és tanulunk, szeretünk és dolgozunk, eszünk és gondolkodunk.
Éppen ezért olyan projekteket szeretnénk kidolgozni, amelyek az élet személyes területeit érintik: a születést, a fejlődést, az otthont, a gyógyulást, a szexualitást (ars erotica), az átmeneteket, a gyászt és a halált. Az emberi létezés legalapvetőbb jellemzőire akarunk fókuszálni, ilyenek az emberi test, a szexualitás, az evés, az étel elkészítése és megosztása, a családi kapcsolatok, az intimitás, a munka, az otthonépítés és a gyász. Ezeket a helyzeteket, életszakaszokat mindnyájan megéljük, ezért ezek lehetőséget nyújtanak idegenek számára, hogy a legtermészetesebb és leghatékonyabb módon kapcsolódhassanak egymáshoz.

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.” Project number: 2018-1-FR02-KA205-014096