INTOUCH

www.weareintouch.org
Wij geloven dat persoonlijke ervaringen, van gemengde huwelijken en een Turkse kebab eten, tot de mogelijkheden van goedkope vliegreizen om andere culturen te ervaren, daadwerkelijk grote ideologische, culturele of religieuze systemische verschillen kunnen overbruggen. We kunnen zorgen voor empowerment door onze persoonlijke ervaringen te delen, door toegang te geven tot onze innerlijke en gedeelde bronnen, door ons te verbinden met de innerlijke wereld van anderen.
Wij geloven dat diepgaande persoonlijke banden kunnen leiden tot meer gastvrije, tolerante, open en vreedzame multi-etnische, multiculturele samenlevingen. In plaats van de gefragmenteerde en door de media overheerste vormgeving van het moderne leven, richten wij ons op eerste hands menselijke ervaring: we geven leven, groeien en leren, hebben lief en werken, eten en denken met hetzelfde lichaam en dezelfde ziel.
We willen onze projecten dus ontwikkelen in de persoonlijke domeinen van het leven, zoals geboorte, groei, onderdak, healing, seksualiteit (ars erotica), transitie, rouw en dood. We willen ons richten op de meest fundamentele aspecten van het menselijk bestaan, zoals het menselijk lichaam, seksualiteit, eten, het bereiden en delen van voedsel, familierelaties, intimiteit, werken, het bouwen van onderdak of rouw. Kortom, stadia waarmee we allemaal te maken hebben of krijgen en die daarom de meest natuurlijke en effectieve mogelijkheden bieden voor verbinding tussen vreemden.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.” Project number: 2018-1-FR02-KA205-014096