KEPES FOUNDATION
1024 Budapest, Fillér street 1. (Hungary)
+36204899012

www.kepesfoundation.org
racz.anna@kepesalapitvany.hu

A Képes Alapítvány missziója, hogy segítse a különböző (hátrányos helyzetű) célcsoportokat a szociális érzelmi tanulás kompetenciáinak a fejlesztésében. Célunk ezen készségeket – közvetlenül vagy közvetve – fejlesztő kezdeményezések, programok, foglalkozások elemzése, kidolgozása, adaptálása, hatékonyságának mérése, népszerűsítése.
Fontosnak tartjuk ezt a területet, mivel a szociális érzelmi tanulás kompetenciák javítják a tanulási és munkahelyi teljesítményt, illetve segítenek a hétköznapi életben való alkalmazkodásban. Ezeket a készségeket lehet tanítani és fejleszteni, és ezzel segíteni a hátrányos helyzetű embereknek, hogy jobban teljesítsenek: a megnövekedett önbizalmuknak, a tanulásra való motiváltságuknak, a nagyobb rugalmasságuknak, a reálisabb célkitűzéseiknek és a jó problémamegoldó készségüknek köszönhetően jobb eredményeket érhetnek el az ugyanazon hátrányos helyzetű csoportba tartozó társaiknál.

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.” Project number: 2018-1-FR02-KA205-014096