STICHTING KEPES
1024 Budapest, Fillér street 1. (Hungary)
+36204899012

www.kepesfoundation.org
racz.anna@kepesalapitvany.hu

Stichting Képes heeft als doel het onderzoeken, aanpassen/ontwikkelen, evalueren en bevorderen van programma’s en initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van sociaal-emotionele (SEL)-competenties.
Daarnaast bewerken en ontwikkelen we educatief materiaal, geven we trainingen en treden we op als adviseur op dit gebied.
Sociaal-emotionele leercompetenties (SEL) – die kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld – blijken academische en werkprestaties te verbeteren en leiden tot een betere instelling in het dagelijks leven.

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096