LA XIXA
+34640141008

www.laxixateatre.org
laxixa@laxixateatre.org

La Xixa is een non-profit vereniging die gespecialiseerd is in onderzoek, ontwikkeling en verspreiding van toneel-tools en populair onderwijs als middel voor sociale transformatie. We zijn een multidisciplinaire en multiculturele groep medewerkers, met de steun van meer dan 30 vrijwilligers, en we zijn opgeleid op het gebied van sociale wetenschappen, pedagogie en kunst. De diversiteit binnen ons team verrijkt ons sociale en creatieve werk, en dat zorgt ervoor dat we continu blijven leren en ontwikkelen.

We geven workshops voor verschillende groepen, opleidingen voor trainers en artistieke acties op lokaal en internationaal niveau rond drie hoofdlijnen:
Interculturaliteit, Racisme, Vreemdelingenhaat, Sociale inclusie en Integratie;
Gender, gelijkheid en seksuele diversiteit;
en Actief Burgerschap, Burgerparticipatie en Lokale Ontwikkeling.
La Xixa is gewijd aan het faciliteren van het creëren van ruimtes voor empowerment door middel van Participatieve Methodologieën, Procesgeoriënteerde Psychologie en Theatre of the Oppressed, en aan het genereren van processen van individuele en collectieve transformatie in contexten van sociale kwetsbaarheid.

 

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096