Üdvözöljük a „készségek az intimitásért”! Ebben a részben találsz néhány elméleti inputot, videókat és módszertani lapokat, amelyekkel a jó távolság / jó közelség kérdésével foglalkozhatsz az ifjúságsegítők gyakorlatában.

Négy különböző forrást ajánlunk:
1.  Elméleti szövegeink bemutatják azt a fogalmi és módszertani hátteret, amelyre gyakorlati oktatási eszközeinket építettük.  Itt talál egy rövid bevezetőt a „közelség” fogalmának konceptualizációjához, hogyan kapcsolódik a kulturális sokszínűséghez, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie.   Röviden bemutatjuk két módszertani pillérünket is: „Intimitás, interakció és hatalom ” és a sokféleséget és a hatalmi viszonyokat szem előtt tartó interkulturális megközelítés.

2. A ” műhelyvázlat ” a tevékenységek egyik lehetséges menetét mutatja be, amelyet kipróbáltunk.

3. Megnézheti videóinkat, amelyek az egész műhelyt („tanulási útvonal”) és az érintkezésről és a beleegyezésről szóló szekvenciát illusztrálják.

4. Anyagainkat felhasználhatja saját műhelymunkák létrehozásához is a kapcsolati készségek fejlesztése érdekében. A „módszertani lapok” megadják a szükséges információkat az általunk kidolgozott tevékenységek elvégzéséhez vagy adaptálásához.

Intimitás, szerelem, kapcsolat és interkulturalitás

Mi az intimitás? Ez egy nagyon mély és rejtélyes kérdés, amelyet feltehetünk magunknak. Sőt, úgy érezhetjük, hogy minél többet gondolkodunk rajta, annál jobban összezavarodunk. Nehéz egyetlen definíciót találni, és okkal, mert az intimitás – mint bármely kapcsolat vagy interakció minősége, vagy életünk bármely pillanata – mindig valami nagyon személyes és egyedi dolog. Ugyanakkor ez a nagyon személyes jelenség mélyen kapcsolódik a kulturális reprezentációkhoz is, amelyek arról szólnak, hogy mi a kapcsolat, mik az érzelmek, mi a szexualitás… és mindig egy adott társadalmi-történelmi kontextusban gyökerezik.

További információ: IDE KATTINTVA

Intimitás, interakció és hatalom – a módszer

Az Intimitás, interakció és hatalom egy gyakorlati módszer – vagy inkább megközelítés -, amelyet az In Touch Amsterdam munkatársai fejlesztettek ki válaszul azokra a társadalmi kihívásokra, amelyekkel az intimitás megélése során szembesülünk. Célja, hogy különböző szinteken elősegítse a társadalmi integrációt, és segítse az embereket az egészséges kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, különös tekintettel a szoros kapcsolatokra. Repertoárja gyakorlati elemeket tartalmaz, amelyek többnyire a táncból, a mozgásból, a harcművészetekből, a képzőművészetből és a színházból[1] merítenek, valamint olyan mindennapi rituálékat és tevékenységeket, mint a főzés vagy a kertészkedés. A fő pilléreken – a felhatalmazáson, az intimitáson és a társas interakciókon – túl meg kell említeni néhány további fontos elemet, mint például a folyamatközpontú tanulás, a kritikus gondolkodás elősegítése, a befogadás és a rendszerszemléletűség. Mint megközelítés, különböző kontextusokban használható, például pedagógia, terápia vagy képzés, valamint az ifjúsági munka vagy a közösségépítés területén. A következő oldalakon részletesen tárgyaljuk néhány kulcsfontosságú összetevőjét.

További információ: IDE KATTINTVA

[1] Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London. ; Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

Intimitás és sokszínűség az edzőteremben

Az intimitással és a szexualitással interkulturális szempontból foglalkozó workshop kettős érzékenységet feltételez: az intimitás kérdései eleve érzékenyek, és kezelésük extra körültekintést és sajátos megközelítést igényel a képzőktől (lásd az előző szakaszt). Az interkulturális megközelítés szintén érzékenységet feltételez, mivel felveti az identitások, a csoportkapcsolatok és esetleg a csoportok közötti hatalmi viszonyok tudatosításának kérdéseit, amelyekhez a résztvevők esetleg tartoznak. E „kettős kötöttség” miatt éreztük szükségesnek, hogy kézikönyvünkbe felvegyük ezt a szakaszt. Az alábbiakban bemutatunk néhány, általunk fontosnak tartott témát. A mi válaszaink nyilvánvalóan nem az egyetlen lehetséges válaszok: tekintse őket hozzájárulásnak, inspirációnak ahhoz, hogy saját válaszokat találjon ki!
További információ: IDE KATTINTVA

A következő részben egy 20 órás offline workshop tanulási útvonaltervet mutatunk be. A gyakorlatok többsége online is elvégezhető, ezt az információt az egyes feladatlapokon ellenőrizheti.

15 perc Bemutatkozás: a tanfolyam bemutatása, rövid bevezetés az IRIS projektbe

A résztvevők bevezetése a workshop témájába, a nevek megtanulása. Itt mondjuk el, hogy mire való a képzés, és mire nem. Az IRIS projekt célkitűzései.
A program felépítése. A nevek sokfélesége.

30 perc A közös tanulás közegének megteremtése

A felszabadult hangulat megalapozása a résztvevők körében.

Példa tevékenységre: a „Szex-barchoba” gyakorlat.

45 perc Biztonsági szabályok, szükségletek, elvárások vagy A társadalmi sokszínűség üdvözlése

A gyakorlat segít megteremteni a biztonságos légkört a csoportban.
A csoportban megjelenő identitások megnevezése és nyílt üdvözlése, valamint a témához fűződő kérdések, különböző állásfoglalások megvitatása.
Ez elengedhetetlen a biztonságos légkör megteremtéséhez.

 

45 perc Az intimitás fokozatai

Más identitások vajon másként élik meg az intimitás különböző fokait?

15 perc Szünet

60 perc Intim galaxisok

Kapcsolataink összetettségének, felépítésének megismerése, az intim/szexuális/erotikus
kapcsolatainkat felépítő rétegek, különbségek és átfedések megbeszélése:
1. bizalmas/intim kapcsolatok;
2. flörtölések;
3. szexualitás.

30 perc A szemkontaktustól az intimitásig

Elemezzük azt a pillanatot, amikor a másik felkelti az érdeklődésünket: közelség, szemkontaktus, testi kontaktus…

 

60 perc Ebédszünet

10 perc Energizáló gyakorlatok

Frissítő mozgásgyakorlatok az ebéd utáni lendületes induláshoz.

 

50 perc A flörtölés/ intimitás/ szexualitás személyes testtérképe

A flört, az intimitás és a szexualitás gondolatának felfedezése a testi benyomások, a test bevonása és a test emlékei által. A résztvevők dolgozhatnak térképeiken házi feladat formájában és a következő napok gyakorlati tevékenységei után is.

45 perc Intim identitás kerék

A résztvevők megtanulják, szociális identitásuk hányféleképpen befolyásolja intim kapcsolataikat.

15 perc Lezárás, a tevékenységek összefoglalása

Igény szerint a résztvevők megoszthatják testtérképüket, benyomásaikat a nap során tanultakról.

 

15 perc Jégtörő gyakorlatok

Hogyan reagálnak a résztvevők a képzés eddigi programjaira?
Néhány jégtörő játék, például Névjáték – körben állva mindenki elmondja a nevét a tőle jobbra állónak különböző érzelmi töltettel (dühös, boldog, kacér stb.)
Helló – egy résztvevő előrelép és nem verbális jelekkel köszön a többieknek, különböző érzelmeket kifejezve (dühös, boldog, kacér stb.)

45 perc Párkapcsolati erőszak jelei

A feladat célja: megismerni a párkapcsolati erőszak figyelmeztető jeleit, felismerni a
bántalmazást.
A résztvevők kis csoportokban példákat gyűjtenek az olyan erőszakos helyzetekre, amelyek előfordulhatnak egy párkapcsolatban, majd megosztják a többiekkel.
Ezt követően a hőmérő játék keretében a tréner felolvas egy sor állítást, és a résztvevők egy fiatal kliensük fejével gondolkodva beállnak a megfelelő helyre, az alapján, hogy szerintük a kliens mennyire értene az elhangzott állítással.
A tréner megkérdezi a szélsőséges helyen állókat, hogy miért állnak ott.
A feladat forrása és részletes leírása: NANE-Szívdobbanás kiadvány, 28. oldal

15 perc Szünet

45 perc Fordított ötletelés a beleegyezésről

Közös gondolkodás és ötletelés a beleegyezésről.
Mi fér bele és mi nem fér bele egyéni határaink alapján?

30 perc Te meddig mennél el? Egy kamaszkori párkapcsolat története

A gyakorlat célja: felismerni a párkapcsolati erőszak jeleit, megismerni annak jellegzetességeit, okait, dinamikáját, valamint kritikai elemzés alá venni a társadalmi nemi szerepeket.
A résztvevők felsorakozna egymás mellé a terem egyik oldalán, úgy hogy legyen lehetőségük 19 lépést előre lépni. A tréner felolvas egy rövid történetet egy kamaszkori párkapcsolatról, ami 19 szakaszból áll. A részvevők egy kamasz helyébe képzelik magukat, és minden szakasz után eldöntik, hogy továbbmennének-e az adott kapcsolatban.
Ha igen, előrelépnek egyet. A tréner végigolvassa a szakaszokat (akkor is, ha már mindenki megállt), majd közösen átbeszélik, ki hol szállt ki.
Fontos, hogy a résztvevők próbáljanak kamaszfejjel gondolkozni!
A feladat forrása és részletes leírása: NANE-Szívdobbanás kiadvány, 30. oldal

50 perc A beleegyezés témájának összefoglalása - beszélgetés körben

Hogy érezték magukat a résztvevők a gyakorlatok során, mit tanultak? A határok és a szociális/kulturális normák megvitatása. A résztvevők biztatása előző napi testtérképük kiegészítésére (és megosztására). Mit élünk át, amikor visszautasítanak minket?

60 perc EBÉD

10 perc Energizáló gyakorlatok

Rövid bemelegítő, frissítő tevékenységek

120 perc A kérdezés művészete - drámajátékok

A gyakorlat célja egyéni vágyaink elfogadása, kifejezése és kérése verbálisan és nem verbálisan.
Honnan tudhatom? Kockáztatni a visszautasítást, mérlegelni a másik határainak átlépését és a veszélyes helyzetek esélyét. A drámajátékokkal a résztvevők különféle helyzetekben tehetik próbára magukat.

30 perc Összegzés, a nap történéseinek értékelése

A résztvevők megoszthatják, mit tapasztaltak a nap során. Bármilyen észrevételt szívesen
fogadunk.

30 perc Jégtörő gyakorlatok

Hogy érzik magukat a résztvevők az eddigi tapasztalatok után?

120 perc Hogyan kezeljük a szerelmet?

A szerelem és a szeretetkapcsolatok alapjainak megismerése a társadalomban

60 perc Szünet

120 perc Ki vagyok a kapcsolatomban? - Kapcsolatok szivárványa

A kapcsolatok összetettségének, a szerepek sokféleségének és a másik ember megbecsülésében elfoglalt helyünk megismerése.
Eszközünk a rajz és a képszínház.

30 perc Összegzés, visszajelzések, észrevételek a nap és a workshop során tapasztaltakról

Hogy érezték magukat a résztvevők a gyakorlat során, mit tanultak?

A képzés fő témája az intimitás interkulturális szempontból. Az Intimitás, interakció és hatalom elnevezésű nem formális módszertannal dolgozunk (lásd részletesen a módszert az előző fejezetekben). Ez azt jelenti, hogy nem „elméletben” tárgyaljuk a témáinkat, hanem a résztvevőket egy olyan utazásra invitáljuk, ahol a „tanulás a cselekvés által” vagy a „tanulás a megtapasztalás által” történik.

 1. 1-SEX-GUESSING-GAME1-1
 2. 1-SEX-GUESSING-GAME2-1
 1. 2-SAFETY-RULES-NEEDS-EXPECTATIONS1-1
 2. 2-SAFETY-RULES-NEEDS-EXPECTATIONS2-1
 1. 3-WELCOMING-DIVERSITY1-1
 2. 3-WELCOMING-DIVERSITY2-1
 1. 4-DEGREES-OF-INTIMACY1-1
 2. 4-DEGREES-OF-INTIMACY2-1
 1. 5-INTIMATE-GALAXIES1-1
 2. 5-INTIMATE-GALAXIES2-1
 1. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY1-1
 2. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY2-1
 1. 7-PERSONAL-BODY-MAP-OF-FLIRTATION-INTIMACY-SEXUALITY1-1
 2. 7-PERSONAL-BODY-MAP-OF-FLIRTATION-INTIMACY-SEXUALITY2-1
 1. 8-INTIMATE-IDENTITY-WHEEL1-1
 2. 8-INTIMATE-IDENTITY-WHEEL2-1
 1. DUOS-FOR-CONSENT1
 2. DUOS-FOR-CONSENT2
 1. 10-REVERSE-BRAINSTORMING-–-ABOUT-CONSENT1-1
 2. 10-REVERSE-BRAINSTORMING-–-ABOUT-CONSENT2-1
 1. ART-OF-ASKING-–-NEGOTIATING-CONSENT1
 2. ART-OF-ASKING-–-NEGOTIATING-CONSENT2
 1. 12-ART-OF-ASKING-–-DRAMA-GAMES1-1
 2. 12-ART-OF-ASKING-–-DRAMA-GAMES2-1
 1. 13-TACKLING-ROMANTIC-LOVE1-1
 2. 13-TACKLING-ROMANTIC-LOVE2-1
 1. 14-WHO-AM-I-IN-MY-RELATIONSHIP1-1
 2. 14-WHO-AM-I-IN-MY-RELATIONSHIP2-1

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”