Welkom bij “vaardigheden voor intimiteit”! In deze rubriek vindt u theoretische input, video’s en methodiekbladen om de kwestie van goede afstand / goede nabijheid in de praktijk van jeugdwerkers aan te pakken.

 

Wij stellen vier verschillende middelen voor:
1.  Onze theoretische teksten geven de conceptuele en methodologische achtergrond weer waarop wij onze praktische leermiddelen hebben gebouwd.  Hier vindt u een korte inleiding tot onze conceptualisering van “intimiteit”, hoe het in verband staat met culturele diversiteit en wat de uitdagingen ervan zijn.   We bieden ook een korte inleiding tot onze twee methodologische pijlers: “Intimiteit, interactie en macht” en een interculturele benadering die oog heeft voor diversiteit en machtsverhoudingen.

2. De “ workshop outline ” toont u een mogelijke stroom van activiteiten die we hebben uitgeprobeerd.

3. U kunt onze video’s bekijken die de hele workshop illustreren (“leerpad”) en de volgorde over contact en toestemming.

4. Je kunt ons materiaal ook gebruiken om je eigen workshops te maken om relationele vaardigheden te ontwikkelen. De “methodebladen” geven u de nodige informatie om de door ons ontwikkelde activiteiten uit te voeren of aan te passen.

Intimiteit, liefde, relatie en interculturaliteit

Wat is intimiteit? Dit is een zeer diepe en raadselachtige vraag die we onszelf kunnen stellen. Sterker nog, we kunnen het gevoel hebben dat hoe meer we erover nadenken, hoe verwarrender we worden. Het is moeilijk om één enkele definitie te vinden, en met reden, want intimiteit – als een kwaliteit van elke relatie of interactie, of elk moment van ons leven – is altijd iets heel persoonlijks en unieks. Toch is dit zeer persoonlijke fenomeen ook diep verbonden met culturele voorstellingen van wat een relatie is, wat emoties zijn, wat seksualiteit is… en altijd geworteld in een specifieke socio-historische context.

Om meer te lezen: KLIK HIER

Intimiteit, interactie en macht – de methode

Intimiteit, interactie en macht is een praktische methode – of beter gezegd een benadering – die door de medewerkers van In Touch Amsterdam is ontwikkeld als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in ons proces van het beleven van intimiteit. Het doel is om sociale integratie op verschillende niveaus te bevorderen en om mensen te helpen gezonde relaties op te bouwen en te onderhouden, met speciale aandacht voor intieme relaties. Het repertoire omvat praktische elementen, meestal ontleend aan dans, beweging, krijgskunst, beeldende kunst en theater[1], maar ook aan alledaagse rituelen en activiteiten zoals koken of tuinieren. Naast de belangrijkste pijlers – empowerment, intimiteit en sociale interactie – zijn er nog enkele andere belangrijke elementen die moeten worden vermeld, zoals procesgericht leren, het bevorderen van kritisch denken, inclusie en systemische focus. Als benadering kan het in verschillende contexten worden gebruikt, zoals pedagogie, therapie of training, maar ook in jeugdwerk of gemeenschapsopbouw. Op de volgende pagina’s bespreken we een paar van de belangrijkste componenten in detail

Om meer te lezen: KLIK HIER

[1] Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London. ; Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London.

Intimiteit en diversiteit in de opleidingsruimte

Een workshop over intimiteit en seksualiteit vanuit een intercultureel perspectief impliceert een dubbele gevoeligheid: intimiteitskwesties liggen al gevoelig en de aanpak ervan vereist extra zorgvuldigheid en een specifieke aanpak van de trainers (zie vorige paragraaf). Een interculturele benadering impliceert ook gevoeligheid, omdat het kwesties oproept van bewustzijn van identiteiten, groepsrelaties, en mogelijk machtsverhoudingen tussen groepen waartoe deelnemers kunnen behoren. Vanwege deze “double bind” vonden wij het nodig deze sectie in ons handboek op te nemen. Wij introduceren hieronder enkele onderwerpen die wij belangrijk vinden. Onze antwoorden zijn uiteraard niet de enige mogelijke antwoorden: beschouw ze als een bijdrage, een inspiratie om met je eigen antwoorden te komen!

Om meer te lezen: KLIK HIER

In het volgende deel introduceren we een 20 uur durend offline workshop leertraject plan. De meeste oefeningen kunnen online worden gedaan, u kunt deze informatie controleren in elk activiteitenblad.

15’ Introductie Presentatie van de cursus en korte intro van het IRIS-project

De deelnemers kennis laten maken met het onderwerp van de workshop en samen namen leren. Vermeld hier wat de training wel en niet inhoudt. Doelstellingen / context van het IRIS-project. Structuur van het programma. Noem diversiteit.

30’ Een bepaalde mate van intimiteit bewerkstelligen om samen te leren

Een reeks ijsbrekers die verband houden met het onderwerp, om deelnemers te helpen zich op hun plek te voelen. Eén voorbeeld wordt in detail beschreven: de oefening “Seks Raadspel”.

45’ Veiligheidsregels, behoeften, verwachtingen of Diversiteit verwelkomen

Gebruik deze oefening om een goede mate van veiligheid in de groep te creëren.
Benoemen en expliciet verwelkomen van de verschillende identiteiten die in een groep aanwezig zijn, alsook van de verschillende standpunten die ten aanzien van een onderwerp kunnen worden ingenomen. Dit is essentieel om een klimaat van veiligheid te scheppen.

 

45’ Verschillende gradaties van intimiteit

Onderzoeken of verschillende identiteiten verschillen impliceren in de manier waarop mensen intimiteit kunnen ervaren.

15’ Pauze

60’ Intieme galaxies

De complexiteit en nuances van onze relaties verkennen; de vele lagen, verschillen, overlappingen in onze intieme/seksuele/erotische relaties:

1. hechte/intieme relaties;
2. flirts;
3. seksualiteit.

30’ Van eerste contact tot flirt

Het eerste moment onderzoeken van wanneer je geïnteresseerd raakt in iemand anders, nabijheid, oogcontact, lichamelijk contact…

 

60’ LUNCH

10’ Energizer

Energizer, bewegingsoefeningen – zorgen dat deelnemers wakker worden na de lunch

 

50’ Lichaamsportret en persoonlijke lichaamskaart van flirts, intimiteit en seksualiteit

Verkenning van de begrippen flirten, intimiteit en seksualiteit via lichaamssensaties, gebruik van het lichaam, herinneringen in het lichaam. Deelnemers worden aangemoedigd om als huiswerk aan hun portretten te werken, ook de komende dagen na non-verbale activiteiten.

45’ Intiem Identiteits-wiel

Bewust worden van hoe verschillende facetten van onze sociale identiteiten de manier waarop we intieme relaties kunnen aangaan beïnvloeden.

15’ Afsluiting, debriefing van de activiteiten

Als ze dat willen kunnen de deelnemers hun lichaamsportretten delen, en delen wat ze gedurende de dag hebben geleerd.

 

15’ IJsbrekers

Even “inchecken” om erachter te komen hoe de deelnemers op de training reageren.
Een stel ijsbrekers zoals bijv.
Naamspel – ga in een kring staan en zeg je naam op verschillende manieren tegen de persoon rechts van je (boos, blij, flirterig, enz.)
Hallo – loop in de ruimte en begroet elkaar op verschillende non-verbale manieren…. (boos, blij, flirterig, etc.)

 

45’ JA & NEE Duo over consent

Geeft de gelegenheid om meer te leren over persoonlijke grenzen. Deze activiteit biedt de mogelijkheid om meer aandacht te hebben voor onze eigen gevoelens, om zo beter te begrijpen wat we willen. Het werkt ook als een training om van onze eigen conditionering af te komen en te leren hoe we “ja” of “nee” kunnen zeggen als dat is wat we willen.
Vertrouwen opbouwen in het uitdrukken van “ja” of “nee” zeggen – zowel verbaal als non-verbaal.
15’ Pauze

45’ Omgekeerd brainstormen over consent (instemming/toestemming)

Geef de gelegenheid om na te denken en meningen te delen over consent.
Wat oké is en wat niet met betrekking tot persoonlijke grenzen.

30’ De kunst van het vragen – onderhandelen over consent (mondelinge oefening in tweetallen)

Het doel van de oefening is te leren naar en om verlangens te vragen, ze te aanvaarden en je erover uit te spreken, en te leren mondeling over consent te onderhandelen.

50’ Afsluitende bespreking over consent – deel het in de kring

Nagaan hoe de deelnemers zich tijdens de sessies voelden en wat ze hebben geleerd. Theorieën over grenzen, seks en sociale/culturele normen bespreken.
Deelnemers aanmoedigen om nieuwe dingen aan hun lichaamsportretten van de vorige dag toe te voegen (misschien te delen). Hoe voelt het om afgewezen te worden?

60’ LUNCH

10’ Energizers

Korte stimulerende warming-up activiteiten.

120’ De Kunst van het vragen – toneelspel

Het doel van deze oefening is te leren je verlangens te vragen, te aanvaarden en uit te drukken – verbaal en non-verbaal. Hoe weet ik dat? Afwijzing riskeren, grenzen van de ander riskeren, het gevaar riskeren.
Met de toneelspelletjes proberen de deelnemers concrete situaties uit.

 

30’ Afsluiting, debriefing van de hele dag

Als ze dat willen kunnen de deelnemers vertellen wat er die dag met hen gebeurd is. Ze mogen eender wat op- of aanmerken.

30’ IJsbrekers

Nagaan hoe de deelnemers op de training reageren

120’ Hoe zit het met liefdesrelaties?

Het concept van romantic love en liefdesrelaties in onze samenlevingen nader onderzoeken

60’ LUNCH

120’ Regenboog van relaties

Bewust worden van de complexiteit van onze relaties, van de veelheid aan rollen. Posities die we
innemen ten opzichte van een andere persoon identificeren. We onderzoeken dit d.m.v. tekenen
en beeldtheater.

 

30’ Afsluiting, feedback en evaluatie van de dag en de hele workshop

Evalueren hoe de deelnemers zich tijdens de sessies voelden en wat ze hebben geleerd.

Het hoofdthema van deze training is intimiteit vanuit een intercultureel perspectief. We werken met een niet-formele methodologie genaamd Intimiteit, interactie en macht (zie de methode in detail in de vorige hoofdstukken). Dit betekent dat we onze thema’s niet “in theorie” bespreken, maar de deelnemers uitnodigen voor een reis van “leren door te doen” of “leren door te ervaren”.

 1. 1-SEX-GUESSING-GAME1
 2. 1-SEX-GUESSING-GAME2
 1. 2-SAFETY-RULES-NEEDS-EXPECTATIONS1
 2. 2-SAFETY-RULES-NEEDS-EXPECTATIONS2
 1. 3-WELCOMING-DIVERSITY1
 2. 3-WELCOMING-DIVERSITY2
 1. 4-DEGREES-OF-INTIMACY1
 2. 4-DEGREES-OF-INTIMACY2
 1. 5-INTIMATE-GALAXIES1
 2. 5-INTIMATE-GALAXIES2
 1. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY1
 2. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY2
 1. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY1
 2. 6-FROM-FIRST-CONTACT-TO-INTIMACY2
 1. 8-INTIMATE-IDENTITY-WHEEL1
 2. 8-INTIMATE-IDENTITY-WHEEL2
 1. 9-DUOS-FOR-CONSENT1
 2. 9-DUOS-FOR-CONSENT2
 1. 10-REVERSE-BRAINSTORMING-–-ABOUT-CONSENT1
 2. 10-REVERSE-BRAINSTORMING-–-ABOUT-CONSENT2
 1. 11-ART-OF-ASKING-–-NEGOTIATING-CONSENT1
 2. 11-ART-OF-ASKING-–-NEGOTIATING-CONSENT2
 1. 12-ART-OF-ASKING-–-DRAMA-GAMES1
 2. 12-ART-OF-ASKING-–-DRAMA-GAMES2
 1. 13-TACKLING-ROMANTIC-LOVE1
 2. 13-TACKLING-ROMANTIC-LOVE2
 1. 14-WHO-AM-I-IN-MY-RELATIONSHIP1
 2. 14-WHO-AM-I-IN-MY-RELATIONSHIP2

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie. ” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096