Skills for intimacy (Vaardigheden voor intimiteit)

Doel van de toolkit

Het doel van deze toolkit is om jonge mensen op een speelse, creatieve en interactieve manier te helpen gevoelige thema’s als gender, seksualiteit en intimiteit te verkennen, vooral vanuit een intercultureel perspectief.

 

Methodologie

Ons uitgangspunt is de ´ Intimate Interactional Empowerment´ methode. We ontwikkelen samen oefeningen door elementen van non-judgmental sexuality education (oordeel-vrije seksuele voorlichting) en non-formeel onderwijs te combineren.

 

 

Proces van de ontwikkeling van de toolkit

Op basis van een serie activiteiten gaan we samen met jongeren en jongerenwerkers via co-construction workshops meerdere oefeningen testen en ontwikkelen. Interesse om mee te doen? Zie het rooster voor workshops in Amsterdam, Barcelona, Boedapest en Parijs.

 

We zijn nog bezig met deze fase. Kom gerust later nog eens terug om de voortgang te checken.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”