Ebben a részben számos elméleti háttéranyagot, videót és gyakorlatleírást találsz, amelyek segítségével a fiatalok társas készségei fejleszthetők.

 

Négy különböző forrást ajánlunk:

 1. Elméleti szövegeink bemutatják azt a fogalmi és módszertani hátteret, amelyre gyakorlatainkat építettünk. Itt találhatsz egy rövid bevezetést a kognitív viselkedésterápiához, a szociális érzelmi tanuláshoz és a nem-formális pedagógiához.
 2. A tréning terv egy általunk kipróbált workshop felépítését és menetét mutatja be.
 3. Megnézheted videóinkat, amelyek között találsz gyakorlatokról bemutatót és egy összefoglalót a javasolt workshopról.
 4. Az általunk készített anyagok segítségével összeállíthatod saját workshopodat. A gyakorlatleírásokban megtalálsz minden szükséges információt az általunk kifejlesztett feladatok elvégzéséhez vagy adaptálásához.

Szociális és érzelmi tanulás

A szociális és érzelmi tanulás olyan tanulási folyamat, melynek során a hatékony életvezetéshez elengedhetetlen szociális és emocionális készségeket sajátítják el. Manapság gyakran halljuk még a személyes készség (soft skill) és életvezetési készség (life skill) kifejezést is, amelyek mind szorosan kapcsolhatók a SEL-készségekhez. a SEL az alábbi 5 fontos kompetencia fejlesztését foglalja magába: önismeret (éntudatosság), önmenedzselés, társas tudatosság, társas készségek, felelős döntéshozatal.

További információkért: KATTINTS IDE

Kognitív viselkedésterápia alkalmazása a szociális és érzelmi készségek fejlesztésére

A kognitív viselkedésterápia (angolul Cognitive Behaviour Therapy) azon az elven alapszik, hogy gondolataink és értelmezéseink alapvetően meghatározzák érzéseinket és viselkedésünket. A kognitív viselkedésterápia segít felismerni a negatív és irreális gondolkodási mintákat, és technikák széles skálájával segíti a résztvevőket, hogy teszteljék, és szükség esetén kiigazítsák ezeket a mintákat. A kognitív viselkedésterápia egyénileg és csoportosan is alkalmazható. Képzéseinkbe azért építettük be a kognitív viselkedésterápiát, hogy strukturáljuk az egyes feladatok áttekintését, segítsünk a résztvevőknek felismerni, hogyan érezték magukat a feladatok során, és tudjanak reflektálni a tapasztalataikra lehetőleg kognitív torzítások nélkül. További információkért: KATTINTS IDE

Színházi és szociális érzelmi készségek

A színházi eszközök az egyéni és társadalmi átalakulásban is hasznos szerepet tölthetnek be. Színházi gyakorlatok és színrevitel révén több szinten dolgozhatunk a valósággal: különböző szemszögökből jeleníthetjük meg, elemezhetjük, kísérletezhetünk vele, kreatív stratégiákat hozhatunk létre, és felkészülhetünk általa a valós életre. Ezzel egyidejűleg fejleszthetjük személyes, kapcsolati és társadalmi tudatosságunkat és készségeinket. A színház lehetővé teszi számunkra, hogy gondolkodjunk és dolgozzunk önmagunkon, valamint a másokkal és a világgal való kapcsolatunkon.
További információkért: KATTINTS IDE

Interkulturális megközelítés integrálása

Bőven akadnak kulturális különbségek az egymással való kommunikációnkban, kapcsolataink kialakításában, és a tiszteletadásban. Ezért egy kapcsolatokra összpontosító tréningből nem hagyhatjuk ki az interkulturális megközelítés integrálását, amely felszámolja a lehetséges sztereotípiákat és előítéleteket, és segít befogadni a sokszínűséget.
További információért: KATTINTS IDE

Itt meg találhatod egy 20 órás tréning vázlatát, amely alkalmas a fiatalok vagy az ifjúság segítők szociális és érzelmi készségeinek (SEL) fejlesztésére. Ez csak egy lehetséges példa arra, hogyan építhetsz fel egy koherens képzési folyamatot a gyakorlatokból, a gyakorlatok szabadon kombinálhatók és adaptálhatók. A gyakorlatokat a „gyakorlatleírások” részben részletesen kifejtjük.

10’ Bevezetés

A trénerek és a tréning céljának bemutatása

40’ Megismerkedés, csapatépítés

Bármilyen gyakorlat, amely segít az embereknek megismerni egymást és ráhangolódni az emberi kapcsolatok témájára

30’ Elvárások, a csoport szabályai

Teremts biztonságos és kiszámítható teret mindenki számára, és érdeklődj a résztvevők elvárásairól

40’ Bevezető színházi gyakorlat

Válassz ki egy bemelegítő színházi gyakorlatot, amely segít a résztvevőknek, hogy hozzászokjanak a mások előtti szerepléshez, és amely alkalmas arra is, hogy egy workshopot bevezessen. Mi az alábbi gyakorlatot javasoljuk: „Van bennünk valami közös”

20’ Szünet

20’ Elfújja a nagy szél …

Az egyik résztvevő megosztja a többiekkel egy valós élményét (egy gondolatot, vagy tapasztalatot, valamilyen életeseményt, attitűdöt, szokást, egy rajta lévő ruhadarabot stb.) és megfigyeli, a többiek közül hány embernek volt része ugyanebben. A gyakorlatot vicces formában játsszák: eggyel kevesebb szék van, mint ahány résztvevő és mindazoknak, akik megélték az elbeszélt élményt, fel kell állniuk és gyorsan keresniük kell egy másik széket, és arra ráülni.

30’ A személyes identitás feltárása

A gyakorlat lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy megértsék önmagukat, mint individumot, mi teszi őket hasonlóvá és különbözővé másokhoz. A cél az éntudatosság fejlesztése.
Javasoljuk „A személyes identitás feltárása” című gyakorlatot.

 

30’ A szakmai identitás feltárása

Ez a gyakorlat abban segít a résztvevőknek, hogy fejlesszék tudatosságukat mind a saját, mind a kollégáik által vallott szakmai értékekkel, hittel, elvárásokkal és korlátokkal kapcsolatban. Javasoljuk „A szakmai identitás feltárása” című gyakorlatot.

 

25’ Energizáló gyakorlat

Kezdj olyan gyakorlattal, amely segít a résztvevőknek abban, hogy a workshop elején feltöltődjenek energiával, megmozgassák a testüket. Bármely gyakorlatot választhatsz, amellyel korábban már dolgoztál.

25’ Igen/Nem

A résztvevők párokat alkotnak és azt gyakorolják, hogyan lehet úgy kommunikálni, hogy kizárólag az „IGEN” és „NEM” szavakat használják, semmi mást.

110’ Képszínház

Ez a színházi gyakorlat lehetővé teszi, hogy a résztvevők megkülönböztessék egy helyzet leírását és az annak révén kiváltott érzelmeket; hogy tisztában legyenek az adott helyzetre saját maguk által alkotott interpretációjával és emellett realizálják, hogy ugyanannak a helyzetnek sok egyéb interpretációja létezhet.

 

60’ Ebédszünet

15’ Tükörkép tánc

Vicces, energizáló, nonverbális gyakorlatról van szó, amelyet párban játszanak. Különböző dallamokra táncolnak, miközben felváltva tükörszerűen utánozzák egymás mozdulatát.

 

40’ Az aktív hallgatás akadályai

A gyakorlat segíti az éntudatosság fejlesztését az aktív hallgatással kapcsolatban. Fejleszti a mások meghallgatásának képességét azáltal, hogy kommunikációs akadályokat mutat be, és demonstrálja ezek hatását a beszélőre. Ez a szórakoztató gyakorlat segít abban is, hogy a résztvevők jobban összerázódjanak..

20’ Szünet

20’ Előkészítő színházi gyakorlatok

Bármilyen bemelegítő színházi gyakorlatot alkalmazhatsz, amely segít a résztvevőknek felkészülni az összetettebb jelenetek megalkotására. Számos kiváló gyakorlatot találhats az alábbi könyvben: Boal, Augusto: Games for Actors and Non-Actors (Játokok színészeknek és másoknak), fordította: Adrian Jackson. New York: Routledge, 2002.

80’ Jelenetek készítése a kognitív torzításról

Ez a gyakorlat erősíti a tudatosságunkat a leggyakoribb negatív gondolati mintákkal, kognitív torzításokkal kapcsolatban, és segít a résztvevőknek abban, hogy beazonosítsák azokat, amelyek esetükben a leggyakrabban fordunakl elő.

20’ Energizáló gyakorlat

Kezdd a napot olyan gyakorlatokkal, amelyek feltöltik az embereket energiával és megmozgatja a testüket.

50’ Első benyomások egy konfliktusos helyzetről

Kérd meg a résztvevőket , hogy osszák meg, mi az első benyomásuk egy általad röviden ismertett konfliktushelyzetről.
Ezt követően azt szeretnénk, hogy figyeljék meg, hogy megváltozik-e ez a benyomás attól, hogy több háttérinformációt kapnak. A gyakorlat célja, hogy bemutassa, hogyan alakulnak és változnak a benyomásaink. Emellett arra ösztönzi a résztvevőket, hogy gyakorolják a perspektíva váltást (mit érezhetett vagy gondolhatott a másik fél). Javasoljuk, válassz egy történetet az „Esetgyűjtemény”-ünkből.

20’ Egy irritáló személy szobra

Ez a bemelegítő színházi gyakorlat erősíti a tudatosságunkat a testbeszéddel kapcsolatban: hogyan használhatók a testmozdulatok, a testtartás és a gesztusok az érzelmek és a szándékok kifejezésére. Segít továbbá a résztvevőknek a negatív érzelmeik szabályozásában azáltal, hogy kiparodizálják a jeleneteket.

20’ Vállald fel a hibáidat

Enyhítsd a hibáktól való félelmed, fogd fel viccesen a hibáidat.
Erre egy játékos gyakorlatot javasolunk, amelyben a résztvevők olyan helyzetbe kerülnek, amelyben könnyű hibázni, és ha ez megtörténik, akkor vicces formában kell ezzel szembenézniük.

50’ Alakítsd át a képet

A résztvevők egy velük történt kellemetlen esetről egy állóképet jelenítenek meg. Ezután lehetőségeket keresnek arra, hogy nonverbális módon feloldják a feszültséget azáltal, hogy az eredeti képet lépésről lépésre ideálissá alakítják át.

60’ Ebédszünet

15’ Energizáló gyakorlat

Kezdjetek egy energizáló gyakorlattal, amely segít a tagoknak az éberség visszaszerzésében az ebédszünetet követően.

20’ Alakítsd át a képet (folytatás)

Az ebéd előtt kezdett „Alakítsd át a képet” gyakorlat folytatása.

10’ Szavak képekben

A gyakorlat segít a résztvevőknek abban, hogy testtartásukkal, gesztusaikkal kifejezzenek érzelmeket és fogalmakat

60’ Analitikus kép

Ez a gyakorlat az önfelfedezés felszabadító élményét adja számunkra, melynek révén konfliktushelyzetekben erősödik önmagunk megértése. Megtanuljunk, hogyan navigáljunk az érzelmeink és érzéseink között, hogy alternatívákat találjunk a kapcsolati konfliktusaink megoldásához.
A programhoz egy rövidített verziót javaslunk, melyben csak egy, vagy legfeljebb két szituációval dolgozunk.

20’ Szünet

120’ Fórumszínház

A Fórumszínház lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy különféle stratégiákat próbáljanak ki és elemezzenek olyan kihívást jelentő helyzetekre, amelyeket a múltban nem tudtak jól kezelni.

15’ A workshop lezárása

Felmérjük, hogyan érezték magukat a résztvevők a program során, és mit tanultak.

Itt olyan gyakorlatokat találsz, amelyek négy különböző célt szolgálnak: kapcsolatteremtés és bemelegítés, verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése, reflektálás kapcsolatainkra, konfliktusok megértése és kezelése.

 1. THE-BIG-WIND-BLOWS
 2. THE-BIG-WIND-BLOWS2
 1. MIRROR-DANCE
 2. MIRROR-DANCE2
 1. OPINION-LINE
 2. OPINION-LINE2
 1. active-listening
 2. active-listening2
 1. all-about-comm
 2. all-about-comm2
 1. yes-non
 2. yes-non2
 1. BLIND-GAMES
 2. BLIND-GAMES2
 1. COLOMBIAN-HYPNOSIS
 2. COLOMBIAN-HYPNOSIS2
 1. galaxy-1
 2. galaxy2
 1. timeline-of-realtionship
 2. timeline-of-realtionship2
 1. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON
 2. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON2
 1. analytical-image
 2. analytical-image2
 1. what-bothers-me
 2. what-bothers-me2-2

„The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”