Ebben a részben számos elméleti háttéranyagot, videót és gyakorlatleírást találsz, amelyek segítségével a fiatalok társas készségei fejleszthetők.

 

Négy különböző forrást ajánlunk:

 1. Elméleti szövegeink bemutatják azt a fogalmi és módszertani hátteret, amelyre gyakorlatainkat építettünk. Itt találhatsz egy rövid bevezetést a kognitív viselkedésterápiához, a szociális érzelmi tanuláshoz és a nem-formális pedagógiához.
 2. A tréning terv egy általunk kipróbált workshop felépítését és menetét mutatja be.
 3. Megnézheted videóinkat, amelyek között találsz gyakorlatokról bemutatót és egy összefoglalót a javasolt workshopról.
 4. Az általunk készített anyagok segítségével összeállíthatod saját workshopodat. A gyakorlatleírásokban megtalálsz minden szükséges információt az általunk kifejlesztett feladatok elvégzéséhez vagy adaptálásához.

Szociális és érzelmi tanulás

A szociális és érzelmi tanulás olyan tanulási folyamat, melynek során a hatékony életvezetéshez elengedhetetlen szociális és emocionális készségeket sajátítják el. Manapság gyakran halljuk még a személyes készség (soft skill) és életvezetési készség (life skill) kifejezést is, amelyek mind szorosan kapcsolhatók a SEL-készségekhez. a SEL az alábbi 5 fontos kompetencia fejlesztését foglalja magába: önismeret (éntudatosság), önmenedzselés, társas tudatosság, társas készségek, felelős döntéshozatal.

Kognitív viselkedésterápia alkalmazása a szociális és érzelmi készségek fejlesztésére

A kognitív viselkedésterápia (angolul Cognitive Behaviour Therapy) azon az elven alapszik, hogy gondolataink és értelmezéseink alapvetően meghatározzák érzéseinket és viselkedésünket. A kognitív viselkedésterápia segít felismerni a negatív és irreális gondolkodási mintákat, és technikák széles skálájával segíti a résztvevőket, hogy teszteljék, és szükség esetén kiigazítsák ezeket a mintákat. A kognitív viselkedésterápia egyénileg és csoportosan is alkalmazható. Képzéseinkbe azért építettük be a kognitív viselkedésterápiát, hogy strukturáljuk az egyes feladatok áttekintését, segítsünk a résztvevőknek felismerni, hogyan érezték magukat a feladatok során, és tudjanak reflektálni a tapasztalataikra lehetőleg kognitív torzítások nélkül. További információért: kattints ide

Színházi és szociális érzelmi készségek

A színházi eszközök az egyéni és társadalmi átalakulásban is hasznos szerepet tölthetnek be. Színházi gyakorlatok és színrevitel révén több szinten dolgozhatunk a valósággal: különböző szemszögökből jeleníthetjük meg, elemezhetjük, kísérletezhetünk vele, kreatív stratégiákat hozhatunk létre, és felkészülhetünk általa a valós életre. Ezzel egyidejűleg fejleszthetjük személyes, kapcsolati és társadalmi tudatosságunkat és készségeinket. A színház lehetővé teszi számunkra, hogy gondolkodjunk és dolgozzunk önmagunkon, valamint a másokkal és a világgal való kapcsolatunkon. További információ: lásd a kapcsolódó pdf-t

Interkulturális megközelítés integrálása

Bőven akadnak kulturális különbségek az egymással való kommunikációnkban, kapcsolataink kialakításában, és a tiszteletadásban. Ezért egy kapcsolatokra összpontosító tréningből nem hagyhatjuk ki az interkulturális megközelítés integrálását, amely felszámolja a lehetséges sztereotípiákat és előítéleteket, és segít befogadni a sokszínűséget.
További információért: kattints ide

Itt meg találhatod egy 20 órás tréning vázlatát, amely alkalmas a fiatalok vagy az ifjúság segítők szociális és érzelmi készségeinek (SEL) fejlesztésére. Ez csak egy lehetséges példa arra, hogyan építhetsz fel egy koherens képzési folyamatot a gyakorlatokból, a gyakorlatok szabadon kombinálhatók és adaptálhatók. A gyakorlatokat a „gyakorlatleírások” részben részletesen kifejtjük.

10’ Intro

Introduction of the trainers and the goals of the training

40’ Getting to know each-other, teambuilding

Whatever activity that helps people connect to each other and to the subject of relationships and intimacy

30’ Expectations and group rules

Establish a safe and predictable space for all, asking for participants’ expectations

40’ Intro theatre activity

Select a warm-up theatre activity that helps participants to get used to performing in front of others and that is suitable at the beginning of a workshop. We propose an activity: “We have something in common”)

20’ Break

20’ The wind arrives and moves people that….

One participant shares something (a thought, an experience, a life event, an attitude, a habit, something he or she wears, etc) that is true about them and sees how many of the other participants also share the same thing. The activity is carried out in a fun way – there is one chair less than the number of participants and all of those who shares the stated thing need to stand up and find and sit on another chair quickly.

30’ Exploration of personal identity

This activity enables participants to understand themselves as an individual, what makes them similar and different. The goal is to develop self-awareness. We propose an activity called “Exploration of Personal Identity”.

 

30’ Exploration of professional identity

This activity helps participants to develop awareness about their own and their colleagues’ professional values, beliefs, expectations, limitations. We propose an activity called “Exploration of Professional Identity”.

 

25’ Energiser activity

Propose some activity that helps people to get energise, move their bodies at the start of the session. You can choose anything that worked for you before.

25’ YES/NO activity

Participants form pairs and explore how they can communicate with each other by using only the words “YES” and “NO” and nothing else.

110’ Image theatre

This theatre activity that helps participants to distinguish between the description of a situation and the emotional reaction it provokes; to be aware of their own interpretation of a situation and to realise the possibility of many different interpretations of this same situation.

 

60’ Lunch break

15’ Mirror dance

It is a fun, energising, nonverbal activity that participants carry out in pairs. They dance to different tunes where they mirror each other’s moves, alternately.

 

40’ Exploring barriers to active listening

An activity that helps to raise self-awareness about one’s listening skills, that develops listening skills by demonstrating communication barriers and how it affects the storyteller. It also helps to connect participants by offering them a fun activity.

20’ Break

20’ Preparatory theatre activities

Use any warm-up theatre activity that helps participants to prepare to create more complex scenes. You can find many great exercises here: Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors.
Trans. Adrian Jackson. New York: Routledge, 2002.

80’ Creating scenes around cognitive distortions

This activity raises awareness about common negative thought patterns (“cognitive distortions”), helps participants to identify the ones they tend to use most.

20’ Energiser activity

Offer some activity that helps people get energised, move their bodies at the start of the session.

50’ Forming impressions about a conflict

The exercise asks participants to form a first impression about a complex interpersonal conflict situation, then see if their impression changes when given more background information.
The goal is to show how impressions are formed and can be changed, and to encourage participants to practise perspective taking (what the actors might have felt/though). We suggest to select a story from our “Book of situations”.

20’ Sculpture of an irritating person

This warm-up theatre activity raises awareness about how body movements, postures, gestures can be used to express emotions, intentions and it also helps participants to regulate negative emotions by making fun of a situation.

20’ Own your mistakes

Reduce the fear of failure, make fun of mistakes. We propose a playful activity for this, where participants are put in a situation where it is easy to make mistakes, and when they do so, they need to deal with it in a fun way.

20’ Transform the image

Participants create a sculpture representing a difficult situation and then try to find possibilities to resolve tension on a non-verbal level by transforming the real image into an ideal one, step by step.

60’ Lunch break

15’ Energiser activity

Offer an energiser activity that helps to become alert after the lunch break.

20’ Transform the image (continued)

The “Transform the Image” activity (started before lunch) is continued.

10’ The word’s image

This exercise helps participants to express emotions and concepts with body postures, gestures.

60’ Analytical Image

This activity will guide us through a liberating journey of self-discovery, through which we will gain a deep understanding of ourselves in the face of conflict. We will learn how to navigate the complexity of our emotions and feelings to find alternatives to resolve conflicts in our relationships to others.
For this learning path, we propose a shortened version of the activity where we demonstrate the technique with only 1 (or at maximum 2) situation.

20’ Break

120’ Forum theatre

Forum Theatre gives participants the opportunity to try out and analyse different strategies to challenging situations that they could not cope well within the past.

15’ Closing of the workshop

Assessing how participants felt during the sessions and what they have learnt.

Itt olyan gyakorlatokat találsz, amelyek négy különböző célt szolgálnak: kapcsolatteremtés és bemelegítés, verbális és nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése, reflektálás kapcsolatainkra, konfliktusok megértése és kezelése.

 1. THE-BIG-WIND-BLOWS
 2. THE-BIG-WIND-BLOWS2
 1. MIRROR-DANCE
 2. MIRROR-DANCE2
 1. OPINION-LINE
 2. OPINION-LINE2
 1. active-listening
 2. active-listening2
 1. all-about-comm
 2. all-about-comm2
 1. yes-non
 2. yes-non2
 1. BLIND-GAMES
 2. BLIND-GAMES2
 1. COLOMBIAN-HYPNOSIS
 2. COLOMBIAN-HYPNOSIS2
 1. galaxy-1
 2. galaxy2
 1. timeline-of-realtionship
 2. timeline-of-realtionship2
 1. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON
 2. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON2
 1. analytical-image
 2. analytical-image2
 1. what-bothers-me
 2. what-bothers-me2-2

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”