Skills to connect – ´vaardigheden voor betere verbinding´

Doel van de toolkit

De bedoeling van de toolkit ´Skills to connect´ is om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor veilige en geslaagde communicatie en samenwerking. Hieronder wordt onder andere verstaan: zelfbewustzijn (je emoties, behoeftes en voorkeuren herkennen), zelf-management (je eigen emoties reguleren), bewustzijn van anderen (hun behoeftes en voorkeur herkennen) en het vermogen om in dialoog te gaan en met anderen te onderhandelen.

 

Methodologie

Voor ´Skills to connect´ gebruiken we elementen van Cognitieve Gedragstherapie (Cognitive Behavior Therapy) en methodes van toegepast theater, zoals ´rainbow of desires´ en verschillende vormen van theater.

 

Proces van het ontwikkelen van de toolkit

Op basis van een serieactiviteiten gaan we samen met jongeren en jongerenwerkers via co-construction workshops meerdere oefeningen testen en ontwikkelen. Interesse om mee te doen? Zie het rooster voor workshops in Amsterdam, Barcelona, Boedapestt en Parijs.

 

We zijn nog bezig met deze fase. Kom gerust later nog eens terug om de voortgang te checken.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.”