In deze rubriek vind je theoretische achtergrondinfo, video’s en method sheets voor het ontwikkelen van “skills to connect” voor jongeren.

We bieden vier verschillende soorten bronnen:
1. De theoretische teksten geven de conceptuele en methodologische achtergrond weer waarop onze praktische educatieve hulpmiddelen zijn gebaseerd. Je vindt hier een korte inleiding tot de cognitieve gedragstherapie, sociaal emotioneel leren en de non-formele pedagogie.
2. De ” workshop outline ” schetst een voorbeeld van een programma met activiteiten, tevens door onszelf uitgeprobeerd.
3. Je kunt onze video’s bekijken. Die verduidelijken de hele workshop (het leertraject) en twee activiteiten in het bijzonder.
4. Je kunt ons materiaal ook gebruiken om eigen workshops op te zetten voor het ontwikkelen van relationele vaardigheden. De method sheets geven de nodige informatie om de door ons ontwikkelde activiteiten uit te voeren of aan te passen.

Sociaal emotioneel leren

Sociaal emotioneel leren (SEL) is een leerproces waarbij we sociale en emotionele vaardigheden aanleren die fundamenteel zijn voor het leven. We lezen ook wel vaker over “soft skills” of “life skills” – deze concepten zijn vergelijkbaar met SEL-vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in: zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoord beslissen.

Om meer te lezen: KLIK HIER

Gebruik van cognitieve gedragstherapie om sociaal emotionele vaardigheden te ontwikkelen

Het onderliggende concept achter Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is dat onze gedachten en interpretaties een fundamentele rol spelen in onze gevoelens en gedragingen. CGT helpt negatieve en onrealistische gedachtenpatronen te identificeren en maakt gebruik van een breed scala aan technieken om deelnemers te helpen deze te toetsen en zo nodig bij te stellen. CGT kan individueel en in groepen worden toegepast. Wij hebben CGT in onze trainingen opgenomen als manier om de debriefing van elke activiteit te structureren, om deelnemers te helpen erachter te komen hoe ze zich tijdens de activiteiten voelden, en om reflectie op hun ervaringen makkelijker te maken, door cognitieve vervormingen zo veel mogelijk te overwinnen.

Om meer te lezen: KLIK HIER

Theater en sociaal emotionele vaardigheden

Tools uit de theaterwereld kunnen heel handige middelen zijn voor individuele en sociale transformatie. Door middel van theateroefeningen en ensceneren kunnen we op veel verschillende niveaus met de werkelijkheid werken: de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven visualiseren, analyseren, ermee experimenteren, creatieve strategieën genereren en oefenen voor het echte leven. Tegelijkertijd ontwikkelen we persoonlijk, relationeel en sociaal inzicht, bewustzijn en vaardigheden. Theater stelt ons in staat om na te denken over en te handelen naar onszelf – mind, body en emotie – en onze verbinding met anderen en met de wereld.

Om meer te lezen: KLIK HIER

Integratie van een interculturele aanpak

Er zijn nogal wat interculturele verschillen in de manier waarop we met elkaar communiceren, relaties aangaan, respect overbrengen. Daarom kunnen we in een opleiding die gericht is op relaties niet voorbijgaan aan de integratie van een interculturele benadering, die mogelijke stereotypen en vooroordelen helpt afbreken en diversiteit verwelkomt.
Om meer te lezen: KLIK HIER

Hier vind je een leertraject van 20 uur dat geschikt is om de sociaal emotionele vaardigheden (SEL) van jongeren of jongerenwerkers te helpen ontwikkelen.  Dit is slechts één mogelijk voorbeeld van hoe je met onze activiteiten een samenhangend trainingsproces kunt creëren. De belangrijkste activiteiten worden uitgebreid toegelicht onder het kopje ‘method sheets’.

10' Inleiding

Introductie van de trainers en de doelstellingen van de training

40' Elkaar leren kennen, teambuilding

Een activiteit (eender welke) die de deelnemers helpt te verbinden met elkaar en met het onderwerp relaties en intimiteit

30' Verwachtingen en groepsregels

Een veilige en voorspelbare ruimte voor iedereen creëren, vragen naar de verwachtingen van de deelnemers

40' Intro theateractiviteit

Kies een warming-up theateractiviteit die de deelnemers helpt om te wennen aan optreden in het bijzijn van anderen en die geschikt is aan het begin van een workshop. Wij stellen deze activiteit voor : “We hebben iets gemeen”)

20' pauze

20' De wind waait (en beweegt mensen die...)

Een deelnemer deelt iets over hem- of haarzelf dat waar is (een gedachte, ervaring, levensgebeurtenis, houding, gewoonte, iets wat hij of zij draagt, enz.) en kijkt voor hoeveel van de andere deelnemers hetzelfde geldt. De activiteit wordt op een leuke manier uitgevoerd – er is een stoel minder dan het aantal deelnemers en iedereen die het genoemde ding deelt moet snel opstaan en op een andere stoel gaan zitten.

30' Verkenning van de persoonlijke identiteit

Deze activiteit stelt de deelnemers in staat zichzelf als individu te begrijpen, wat hen gelijk en verschillend maakt. Het doel is om meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. Wij raden een activiteit aan die “Verkenning van de persoonlijke identiteit” heet.

 

30`` Verkenning van professionele identiteit

Deze activiteit helpt de deelnemers om zich bewust te worden van hun eigen professionele waarden, overtuigingen, verwachtingen en beperkingen en die van hun collega’s. We stellen een activiteit voor die “Verkenning van professionele identiteit” heet.

 

25' Energiser

Doe een activiteit die mensen helpt om energie te krijgen, hun lichaam te bewegen aan het begin van de sessie. Je kunt iets kiezen wat eerder ook goed werkte.

25`` JA/NEE activiteit

Deelnemers vormen tweetallen en onderzoeken hoe ze met elkaar kunnen communiceren door alleen de woorden “JA” en “NEE” te gebruiken en verder niets.

110' Beeldtheater

Deze theateractiviteit helpt de deelnemers een onderscheid te maken tussen de beschrijving van een situatie en de emotionele reactie die deze teweegbrengt; zich bewust te worden van hun eigen interpretatie van een situatie en zich te realiseren dat er veel verschillende interpretaties van diezelfde situatie mogelijk zijn.

 

60' Lunchpauze

15' Spiegeldans

Dit is een leuke, stimulerende, non-verbale activiteit die de deelnemers in tweetallen uitvoeren. Ze dansen op verschillende melodieën waarbij ze elkaars bewegingen afwisselend spiegelen.

 

40`` Barrières voor actief luisteren verkennen

Een activiteit die helpt bij het vergroten van het zelfbewustzijn over iemands luistervaardigheid. De luistervaardigheid wordt verder ontwikkelt door het demonstreren van communicatiebarrières en hoe dit de verteller beïnvloedt. Het helpt ook om de deelnemers meer met elkaar te laten verbinden door hen een leuke activiteit aan te bieden.

20' pauze

20`` Voorbereidende theateractiviteiten

Gebruik een warming-up theateractiviteit (eender welke) die de deelnemers helpt om zich voor te bereiden op complexere scènes. Je kunt hier allerlei geweldige oefeningen vinden: Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors. Trans. Adrian Jackson. New York: Routledge, 2002.

80' Scènes rond cognitieve vervormingen creëren

Deze activiteit verhoogt het bewustzijn over gangbare negatieve denkpatronen (“cognitieve vervormingen”), helpt de deelnemers om de patronen te identificeren die ze het meest gebruiken.

20' Energiser

Bied een activiteit aan die mensen helpt om energie los te maken en hun lichaam te bewegen aan het begin van de sessie.

50' Beeldvorming over een conflict

Deze oefening vraagt de deelnemers om een eerste beeld (indruk) te vormen van een complexe interpersoonlijke conflictsituatie en vervolgens te kijken of hun beeld verandert als ze meer achtergrondinformatie krijgen. Het doel is om te laten zien hoe indrukken worden gevormd en kunnen worden veranderd, en om de deelnemers te stimuleren om te oefenen met het nemen van perspectief (wat de acteurs zouden kunnen hebben gevoeld of gedacht). We stellen voor om een verhaal te kiezen uit ons ‘Book of Situations’.

20' Beeld van een irritant persoon

Deze warming-up theateractiviteit maakt de deelnemers bewust van de manier waarop lichaamsbewegingen, houdingen en gebaren kunnen worden gebruikt om emoties en intenties uit te drukken en helpt de deelnemers om negatieve emoties te reguleren door een situatie grappig/belachelijk te maken.

20' Eigenaar van je fouten

Verminder faalangst, maak fouten leuk en grappig. Wij stellen hiervoor een ludieke activiteit voor, waarbij de deelnemers in een situatie worden gebracht waarin het gemakkelijk is om fouten te maken, en wanneer dat gebeurt, moeten ze er op een leuke manier mee omgaan.

20' Transformeer het beeld

De deelnemers creëren een beeld dat een moeilijke situatie voorstelt en proberen vervolgens mogelijkheden te vinden om de spanning op non-verbaal niveau op te lossen door het echte beeld stap voor stap om te zetten in een ideaal beeld.

60' Lunchpauze

15' Energiser

Bied een energieke activiteit aan die helpt om weer alert te worden na de lunchpauze.

20' Transformeer het beeld (vervolg)

De “Transform the Image” activiteit (gestart voor de lunch) wordt voortgezet.

10' Beeld van het woord

Deze oefening helpt deelnemers om emoties en concepten uit te drukken met lichaamshoudingen, gebaren.

60' Analytisch beeld

Deze activiteit neemt ons mee op een bevrijdende reis om jezelf te ontdekken. Hierdoor krijgen we een diepgaander begrip van onszelf in het geval van conflicten. We leren hoe we door de complexiteit van onze emoties en gevoelens kunnen navigeren om alternatieven te vinden voor het oplossen van conflicten in onze relaties met anderen.

Voor dit leertraject stellen we een verkorte versie van de activiteit voor waarbij we de techniek met slechts 1 (of maximaal 2) situatie(s) demonstreren.

20' pauze

120' Forumtheater

Forumtheater geeft de deelnemers de mogelijkheid om verschillende strategieën uit te proberen en te analyseren bij uitdagende situaties die ze in het verleden niet goed aankonden.

15' Afsluiting van de workshop

Evalueren hoe de deelnemers zich tijdens de sessies voelden en wat ze hebben geleerd.

Hier vind je een selectie van activiteiten met vier verschillende pedagogische doelstellingen: een eerste contact leggen en warming-up, verbale en non-verbale communicatievaardigheden ontwikkelen, nadenken over onze relaties, conflicten begrijpen en verwerken.

 1. THE-BIG-WIND-BLOWS-1
 2. THE-BIG-WIND-BLOWS2-1
 1. MIRROR-DANCE-1
 2. MIRROR-DANCE2-1
 1. OPINION-LINE-1
 2. OPINION-LINE2-1
 1. active-listening-1
 2. active-listening2-1
 1. all-about-comm1
 2. all-about-comm2-1
 1. yes-non-1
 2. yes-non2-1
 1. BLIND-GAMES-1
 2. BLIND-GAMES2-1
 1. COLOMBIAN-HYPNOSIS-1
 2. COLOMBIAN-HYPNOSIS2-1
 1. galaxy-2
 2. galaxy2-1
 1. timeline-of-realtionship-1
 2. timeline-of-realtionship2-1
 1. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON-1
 2. SCULPTURE-OF-AN-IRRITATING-PERSON2-1
 1. analytical-image-1
 2. analytical-image2-1
 1. what-bothers-me-1
 2. what-bothers-me2-1
 1. method-4
 1. method-5
 1. method-6

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie. ” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096