Intimiteit, Relaties & Interculturaliteit in jongerenwerk

– een team, een missie en een project – 

x1

Het IRIS-project begon zoals goede projecten wel vaker beginnen, met een vraag naar meer antwoorden: een paar jaar geleden realiseerden een aantal jongerenwerkers van Élan zich dat ze niet alle antwoorden hadden die ze nodig hadden. Ze konden geen bevredigende antwoorden geven aan jonge allochtone deelnemers die informeerden naar culturele verschillen tussen mannelijke vrouwelijke machtsdynamiek in Parijs en Dakar. Ze wisten niet goed wat de “juiste afstand/intimiteit” met deelnemers aan de workshops zou moeten zijn (of het wel een goed idee was om na een sessie samen wat te gaan drinken of om privé-nummers uit te wisselen) of wat de professionele of rationele grens is bij de wens om anderen in nood te helpen. We zochten dus naar antwoorden, maar het bleek dat dit spannende en tevens cruciale terrein van relaties nog niet in een intercultureel perspectief was verkend binnen het domein van jongerenwerk. We realiseerden ons dus dat we een missie hadden.

IRIS als missie

Het creëren en onderhouden van intimiteit en relaties is altijd een uitdaging, en culturele verschillen voegen hier meestal nog eens een extra uitdaging aan toe. En als relaties waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel vormen van het leven van jonge (en minder jonge…) mensen, dan zijn er eigenlijk maar weinig scholen die proberen vaardigheden te onderwijzen die hierbij nodig zijn. Ook opleidingen voor jongerenwerkers integreren zelden modules over relationele kwesties, intimiteit en seksualiteit, laat staan vanuit een intercultureel perspectief. Onze missie is dan ook om deze uitdagingen beter te begrijpen en vervolgens praktische en speelse manieren te vinden om erop te reageren.

IRIS als team

Wij zijn een groep van vier organisaties die ervan overtuigd zijn dat het bewerkstelligen van veilige en bevredigende intieme relaties zo ongeveer het hart vormt van een gelukkig leven vol voldoening. En we zijn ook behoorlijk vastberaden om speelse en creatieve manieren te creëren om dit te leren.
Naast overtuiging en passie, brengt elke projectpartner een bijzondere expertise met zich mee in dit project: KEPES (uit Boedapest) heeft het concept en de tools van sociaal-emotioneel leren aangedragen. LaXixa (uit Barcelona) introduceerde theatermethodes die verrijkt zijn met proceswerk, om zo conflictsituaties en de complexiteit van relaties op speelse wijze te ontrafelen. In Touch (uit Amsterdam) bood een zachte, positieve en veilige manier van werken met de thema’s intimiteit en seksualiteit. Elan (uit Parijs) stelde expertise in het interculturele domein ter beschikking, in het faciliteren van workshops alsook via innovatieve methoden van kunstzinnige mediation.

IRIS als project

Formeel gezien is IRIS een project (strategisch partnerschap) binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Het is een jongerenproject, gefinancierd door het Franse nationale agentschap. Het referentienummer is 2018-1-FR02-KA205-014096.

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weeren de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informati” Projectnummer: 2018-1-FR02-KA205-014096